Anna Hejmová: Obrazy těla

Anna Hejmová
Obrazy těla
Vizualita tělesné kultury v kolektivní paměti

ISBN 978-80-88308-42-3 (4. svazek Edice Dizertace P.S.)
Cena: 420 Kč
Počet stran: 152
Formát: 150 x 225 mm
Vazba: V4 Otabind (s klopami)

Publikaci můžete zakoupit v naší galerii nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Anna Hejmová: Obrazy těla

Publikace vychází z dizertační práce realizované pod vedením doc. Lady Hubatové-Vackové a obhájené na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM v roce 2019. Ústředním tématem projektu je proměna vizuálních motivů a symbolů masových tělovýchovných performancí od šedesátých let 19. století do roku 1989. Struktura textu vychází z předpokladu, že vizuální motivy a symboly migrují a že se jejich význam mění na základě konkrétního společenského a kulturního kontextu. Proměna vizuální reprezentace tělesné kultury je analyzována prostřednictvím konkrétních vizuálních a performativních znaků v reprezentaci Sokola, dělnických tělovýchovných jednot, federace proletářské tělovýchovy a československých celostátních spartakiád. Grafika Tereza Hejmová.
_____________________

Anna Hejmová se zabývá vizualitou masových performancí a vztahem fotografie, scénografie, architektury a užitého umění v kontextu vizuální a divadelní kultury v jejích společensko-politických souvislostech.