Antologie TEXTile Manifestoes se představí v USA

Obsáhlá antologie TEXTile Manifestoes vydaná Nakladatelstvím UMPRUM se představí veřejnosti na několika místech v USA. Na tour se zastávkami v New Yorku a Washingtonu, D.C. ji slavnostně uvedou její editoři Pavel Liška a Robin R. Mudry společně s iniciátorkou projektu Liběnou Rochovou.

Antologie TEXTile Manifestoes se představí v USA

Publikace TEXTile Manifestoes se zabývá otázkami spojenými s textilním uměním, módou a textualitou. Vychází ze stejnojmenného meziateliérového a mezioborového projektu studentek a studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – ateliérů Designu oděvu a obuvi, Grafického designu a vizuální komunikace, Tvorby písma a typografie a Fotografie II. Jejich společnému tématu dali podobu a doplnili je o texty odborníků z Česka a zahraničí Pavel Liška a Robin R. Mudry.

„Propojením triadického celku TEXTu – TEXTilu – TEXTury se TEXTile Manifestoes snaží reflektovat, kreativně přetvářet, kriticky promýšlet, dekonstruovat a dekolonizovat žánrovou ambivalenci manifestu jakožto převážně mužské formy modernity, která autoritářsky usiluje o zcela odlišnou budoucnost. Antologie vychází ze strukturálního a metaforického sepjetí textu a textilu, aby se pokusila jiným způsobem promyslet politické a etické otázky současného světa, který se tak zoufale snaží hledat jistoty a zřetelný program moderního manifestu, a to aniž by se uchýlil k těm nejhorším formám totality“, přibližují koncepci publikace její editoři Pavel Liška a Robin R. Mudry.

Obsáhlý sborník představuje mimo jiné jednotlivé kolekce studentů UMPRUM, které vznikaly pod vedením Liběny Rochové a propojovaly spolupráci různých oborů. Mladí autoři je pojali jako vlastní manifesty a vyjadřovali v nich svůj pohled na společnost a palčivé otázky současného světa. Nechybí zde témata všudypřítomného dohledu a kontroly, umělé inteligence, virtuální reality, identity, paměti nebo duševního zdraví.

„Spolupráce studentů rozdílných oborů přineslo nové vnímání a vhledy. Tyto přesahy jsou důležité pro obohacení kreativity i pro praktické učení se spolutvoření“, zhodnotila přínos spolupráce s jinak zaměřenými obory tehdejší vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi UMPRUM Liběna Rochová.

Manifesty mladých tvůrců jsou doplněny a (re)kontextualizovány příspěvky zahraničních i domácích odborníků. Jejich škála je velmi pestrá a dotýkají se například problematiky andských textilních studií, neuropsychoanalýzy, literární a umělecké kritiky či estetiky a muzikologie.

Večer v Bohemian National Hall v New Yorku zahájí profesorka Avital Ronell (New York University) a následně editoři ve vzájemném dialogu s autory představí jednotlivé kapitoly. Během večera proběhne i performance pod taktovkou Dušan Týnek Dance Theatre. Její součástí budou vybrané modely z kolekce TEXTile Manifestoes autorů Vojtěcha Bašty, Kristýny Hrabánkové, Tomáše Němce a Valerie Jurčíkové.


Knihu TEXTile Manifestoes, která vyšla v anglickém jazyce, nabízí Nakladatelství UMPRUM prostřednictvím sítě svých distributorů.


Do antologie svými texty přispěli: Kyle Allan, Jayson Althofer, Erik Annerborn, Luciana Benetti Marques Valio, Shelley Burian, Subhradeep Chatterjee, Ingrid Cogne, Arthur Crucq, Evelyn Echle, Pasquale Fameli, Tereza Jiroutová Kynčlová, Paris Lavidis, Elisabeth Längle, Pavel Liška, Veronica Montanino, Robin R. Mudry, Pierluca Nardoni, Anna Maria Panzera, Anika Reineke, I. A. Roland-Rodríguez a Anne Röhl.

V antologii jsou prezentovány projekty:
JUST OK, Jan Smejkal x Oskar Koutný / BAD KIDS, Jaroslav Vích x Filip Kominik / POST–HABIT, Kristýna Hrabánková x Tereza Saitzová & Karolína Matušková / THE AUTOMATIC MESSAGE, Valerie Jurčíková x Eva Rotreklová / DIS–CONNECT–ED, Vojtěch Bašta x Jakub Kozelka / MEMORY PALACE, Aleš Hnátek x Martin Kyjovský / SONDER, Eduard Ganoczy x Nahuel Gerth / INFINITY ICON, Natálie Nepovímová x Cindy Kutíková / UNDELIVERED, Agáta Seeháková x Klára Dvorská / ID, Tomáš Němec x Matej Vojtuš / PISHTA, Alexandra Gnidiaková x Štefan Oščiatka

 27. 9. 2023 od 19 hodin
Bohemian National Hall, Ballroom, Czech Center New York, 321 E 73rd Street, New York, USA

3. 10. 2023 od 18 hodin
Embassy of the Czech Republic, 3900 Spring of Freedom St NW, Washington, D.C., USAAkce se koná ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM), Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA), Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu a Generálním konzulátem ČR v New Yorku.

 

Křest knihy se koná pod záštitou J. E. pana Miloslava Staška, velvyslance České republiky v USA.