ARTSEMESTR zima 2023

27. 1.-1. 2. 2023
vernisáž: 26. 1. 2023 od 19 hodin (akce se koná do 23 hodin)

Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
otevřeno: denně, 10-18 hodin

ARTSEMESTR zima 2023

Artsemestr, několik dní, kdy se Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze naprosto změní. Ateliéry, kde běžně probíhá výuka, učebny a různé další kouty se stanou jedním obrovským výstavním prostorem. Pravidelně je tu možné vidět výsledek semestrálních projektů a klauzurních zadání studentek a studentů UMPRUM.

Artsemestr je jednou z nejvyhledávanějších a nejhojněji navštěvovaných výstavních přehlídek školy. Pravidelně nabízí nepřebernou škálu prací na nejrůznější témata. „Jeho cílem není jen symbolicky uzavřít uplynulý semestr, ale i předvést, nakolik si studující dokážou poradit se zadanými tématy, spolupracovat mezi sebou, ale i s firmami, reagovat na aktuální trendy nebo dění ve svém okolí. Jedná se i o zkoušku jejich samostatnosti v přípravě a realizaci“, říká prorektor Radek Sidun.

Artsemestr zima 2023 nabídne výstupy z celkem 25 ateliérů a modulu zabývajícího environmentálními tématy a udržitelností Planeta B. K vidění budou práce z oblasti architektury, volného a užitého umění, designu a grafických oborů. Jmenovat bychom mohli například projekt Ateliéru architektury III, který se zabývá strojovou imaginací a umělou inteligenci zkouší využít pro tvorbu staveb. Ateliér průmyslového designu pokračuje ve svém zájmu o design dopravních prostředků a tentokrát se ve spolupráci se společností Škoda Group zaměřil na autonomní metro pro Prahu. Praktické zadání připravující své posluchače na budoucnost si vybral i Ateliér designu oděvu a obuvi, kde bylo úkolem vytvořit vlastní značku s přihlédnutím na udržitelnost a zpracovat ji včetně vizuální identity, nebo ceníků. O své vlastní a rodinné recepty se podělí studentky a studenti Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, kteří dostali za úkol připravit a graficky zpracovat vlastní kuchařku. Ateliéry Katedry volného umění nechávají již tradičně prostor pro vlastní volnou tvorbu a nesešněrovávají se žádnými tématy.  

Přehlídka Artsemestr se veřejnosti otevře od pátku 27. ledna do středy 1. února. Všechny práce bude možné si prohlédnout v hlavní, historické budově na nám. Jana Palacha. Jedinou výjimku tvoří expozice Planety B, která se veřejnosti otevře v prostorách Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

 

ARTSEMESTR ZIMA 2023 –⁠ Ateliéry a témata

Ateliér architektury I: SLUŽBY OBCHOD TRŽNICE pro lokalitu Praha Na Knížecí – model 1:200
Ateliér architektury II: The Utopian Impulse: From the Planet to Prague – zaměření na produkci myšlenek a prací, jejichž cílem je rozvíjet nové formy bydlení, které usilují o umožnění svobodnější a spravedlivější společnosti // klauzura: Future Architectures – laboratoř utopií – vizualizace semestrálních utopických projektů prostřednictvím filmu
Ateliér architektury III: Strojová imaginace – zamyšlení nad novými nástroji tvorby obrazů umělé inteligence na základě zadaných textů. Zkoumání tohoto potenciálu pro architektonickou tvorbu // klauzura: transformace vizuálních výstupů umělé inteligence do fyzických architektonických modelů
Ateliér architektury IV: IKONY – hledání nedostavěných projektů v ČR napříč historií – navrhování nedokončeného, posílení dialogu s historií. / 1. ročník – Proměny bydlení – podoby bydlení v 20. a 21. století. Potenciál přestaveb a znovuvyužívání domů.
Ateliér průmyslového designu: 2. – 5. ročník – Autonomní metro pro Prahu, spolupráce se Škoda Group; podnos pro 6 piv pro pivovar Matuška / 1. ročník – stylizace přírodniny a převedení jejího tvaru do reálného produktu
Ateliér designu nábytku a interiéru: Knihovna – solitérní nábytek – prototypy 1:1
Ateliér produktového designu: Role (elektronické) hudby ve vývoji člověka. MIDI controller WIP // akustický hudební nástroj/předmět/objekt
Ateliér volného umění I (Sochařství): Zranitelnost // klauzura: volné téma
Ateliér volného umění II (Malba): Volné zadání, podtéma Kabaret Voltaire
Ateliér volného umění III (Intermédia): Konec hudby – kolektivní hledání smyslu tohoto umění // klauzura: volné zadání
Ateliér volného umění IV (Fotografie): inspirace ideou digitálního zahradničení // klauzura: volné zadání
Ateliér s hostujícím umělcem: Budování struktury. Hledání platformy, která zajistí různým spoluautorům se všemi jejich stanovisky a hlasy účast na procesu výroby společného díla. // klauzura: volné zadání
Ateliér skla: "Der Teufel steckt im Detail" – esej a návrhy volného nebo užitého objektu na téma "Detail". // klauzura: realizace návrhu semestrálního zadání
Ateliér keramiky a porcelánu: Obklad – návrh plastiky ve formě obkladu na stěny Technologického centra UMPRUM // klauzura: Nos na stůl – téma reflektuje trend malých studií, studie různých technik vytváření užitých předmětů pro stolování, propojení řemeslných dovedností a designu
Ateliér K.O.V.: Ukažte, co ve vás je – objekt demonstrující autorovy tvůrčí schopnosti a to, co jej definuje // klauzura: Šperk pro mě – šperk pro sebe definující autorovu osobnost
Ateliér módní tvorby: “Kdo jsem, kolekce pro sebe” – vnímání vlastní identity a vlastního šatníku, interpretace vlastních představ do vlastního šatníku
Ateliér designu oděvu a obuvi: How to buildt professional fashion brand – postavit oděvní značku cílenou na vybraný okruh potencionálních zákazníků s přihlédnutím na udržitelnost – výsledkem práce je kolekce se zpracovanou vizuální identitou, doplňky a ceníkem
Ateliér textilu: Celulóza – možnosti využití celulózy, přírodního rostlinného materiálu, využité benefitů i slabin. Experimentální zpracování celulózy a hledání jejího potenciálu v současném materiálovém designu
Ateliér Ilustrace a grafiky: Kniha – pomalá (1) a rychlá kniha (2), rukodělná, autorská kusovka (1) a kniha nerukopisná s použitím zcizeného materiálu // klauzura: Wimmelplakat — plakát s propracovanou, podrobnou ilustrací v které je ukrytá hra
Ateliér tvorby písma a typografie: Od fyzického k digitálnímu, cesta tam a zase zpátky – zkoumání vztahů mezi analogovým a digitálním v oblasti typografie a reprodukce.
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace: Kuchařka – vytvoření vlastní knihy receptů, minimálně 64 stran, plnobarevný tisk a vlastní nebo rodinné recepty
Ateliér animace a filmu: Vůně dálek – integrace vlastního pojetí fenoménu dálek do podoby libovolného audiovizuálního díla – filmu
Ateliér grafického designu a nových médií: SYSTÉM – jako základní konstanta. Nahlédnutí na systém z hlediska jeho vzniku, aplikace, řešení v globalizovaném prostředí aktuálních médií, environmentální aspekty systému, systém práce a kritická a teoretická reflexe // klauzura: video na téma Systém
Ateliér fotografie II: HIGHWAY MINDWAY – urban photography, jiné přemýšlení o veřejném prostoru a jeho utváření. Hlavním motivem je pražská magistrála a vize její budoucnosti.
Ateliér designu a digitálních technologií: Pohyblivý obraz – hlubší seznámení s médiem, narativní vyprávění skrze videoherní médium // klauzura: Život pod povrchem – audiovizuální dílo na základě semestrální přípravy
Planeta B: Toxické budoucnosti – sledování způsobů vývoje energií a jejich ekologických stop. Spekulativní projekty týmů studujících sestavených z různých oborů.

Fotografie a další informace pro média: https://drive.google.com/drive/folders/1tn5eArfq3OLldyfdZiiUqWFuq9djdgHG?usp=share_link

 

O ARTSEMESTRU
Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách. V zimě 2021 se musel z bezpečnostních důvodů kvůli šíření nákazy COVID-19 konat pouze on-line. V létě 2021 se poprvé ve své historii celá výstava přesunula mimo budovu UMPRUM, a to do prostor Pražské tržnice v Praze 7 – Holešovicích. Nyní se opět vrací na své původní místo, do ateliérů UMPRUM na nám. Jana Palacha.

 

grafika: Ally Dau
fotografie: Alžběta Chrudimská a Adriana Ingeli

Související obsah

Artsemestr / Planeta B

Artsemestr / Planeta B

Planeta B
19. 1. 2023

Další články