ARTSEMESTR zima 2024

26. 1.–1. 2. 2024
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

vernisáž: 25. 1. 2024 od 19 hodin, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

otevřeno denně 10–18 hodin

vstup zdarma / symbolické vstupné můžete zasílat na podporu zasažených tragédií na FF UK přímo do Nadačního fondu Univerzity Karlovy https://nf.cuni.cz/NFN-21.html

Dílna na separaci vosku pro odlévání dočasného díla Společná krajina: 26. 1.–30. 1. 2024 od 10 do 18 hodin.

 

UMPRUM opět otvírá své dveře široké veřejnosti. Pravidelná celoškolní přehlídka ARTSEMESTR návštěvníky seznamuje s klauzurními i semestrálními projekty v oborech architektura, design, grafika, volné a užité umění. Po dobu výstavy se hlavní budova na náměstí Jana Palacha promění v jednu velkou galerii, a to doslova od sklepa až po půdu.

 

ARTSEMESTR zima 2024

Vedle možnosti poznat současnou autorskou i týmovou tvorbou rozmanitých měřítek a témat, umožňuje ARTSEMESTR nahlédnou i do samotného tvůrčího prostředí 27 ateliérů. Vizuální styl letošního ročníku od týmu Davida Nováka představuje UMPRUM jako prostor pro imaginaci a vrací návštěvníky do vzpomínek z dětství na stavebnicový dům, v kterém se lze propadnout do vlastní fantazie.

„V čase, kdy jsme obklopeni vážnými tématy, je důležité udržet si vnitřní hravost a imaginaci, aniž bychom přišli o schopnost reflexe komplikovaného okolního světa. UMPRUM je prostorem, kde se svět imaginace střetává s realitou. Tentokrát v období klauzur otevíráme dveře nejen těm, kteří mají blízko k umění, architektuře a designu, ale i těm, co cítí potřebu zapojit se v improvizované dílně do piety související s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přijďte k nám třídit svíčky v separovaný materiál, který využijeme pro odlévání společné krajiny na Palachově náměstí.“ Doplňuje Ida Chuchlíková, prorektorka pro vnější vztahy.

Hlavním posláním UMPRUM je vzdělávat a vychovávat odborníky v uměleckých, výzkumných a vědeckých oblastech. Přestože akademická půda zaručuje svobodný prostor pro svébytnou uměleckou tvorbu a není pevně svázaná pravidly a omezeními z praxe, setkávají se studující pod odborným vedením s reálnými tématy již v průběhu svého studia. UMPRUM představuje na poli vysokých škol ojedinělý most mezi kulturně kreativním prostorem, imaginací a průmyslem. Zacílení na spolupráci s partnery z praxe přibližuje současná akademická témata průmyslu a reálný svět naopak inspiruje a motivuje ke vstřebávání vizí.  

Z projektů vycházejících ze spoluprací s partnery lze jmenovat Ateliér průmyslového designu, který ve spolupráci s pečovatelským domem sv. Josefa pracoval na rehabilitační pomůcce KOMMO. Obdobně Ateliér grafického designu a nových médií se spojil s neziskovou organizací pečující o psychickou stabilitu rodičů těžce nemocných dětí Srdcem Robinson a navrhoval pro ně vizuální identitu. Ateliér architektury III v rámci svého tématu Re-build připravoval návrh proměny budovy Invalidovny v pražském Karlíně a Ateliér architektury I zpracovával na základě architektonické soutěže návrhy pro Městskou knihovnu v Úvalech. Nepřehlédnutelný bude i projekt Ateliéru animace a filmu, jehož animované znělky budou součástí letošního mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm v Liberci.

Přehlídka ARTSEMESTR zima 2024 je veřejnosti otevřena od 26. ledna do 1. února. V reakci na tragické události na sousední Filozofické fakultě UK se na UMPRUM lze zapojit do dílny třídění vosku ze svíček. Vytříděný materiál se stane součástí společně odlité krajiny. Zároveň mohou návštěvníci výstavy přispět prostřednictvím QR kódu na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy.

 

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I / Jan Šépka, as. Miloslava Gulbisová: Městská knihovna v Úvalech - zadání na základě architektonické soutěže // klauzura: Městská knihovna v Úvalech - návrh zahrady a pozemku
Ateliér architektury II / A2 Future Architectures Platform / Eva Franch i Gilabert, as. Alžběta P. Brůhová, Kateřina Vídenová: Neorituály: Nové rituály pro měnící se společnost a jejich architektura(y) // klauzura: Nový rituál pro UMPRUM
Ateliér architektury III / Imrich Vaško, as. Shota Tsikoliya: Re-build – rekonstrukce - aplikace nových technologických a materiálových postupů do staré substance, realizace nových typologii ve staré struktuře a hledání nové estetiky ve staré formě // klauzura: návrh proměny budovy Invalidovny v Karlíně
Ateliér architektury IV / Roman Brychta, as. Markéta Mráčková, Barbora Šimonová: Na okraji Olomouce – vztah města Olomouce a krajiny, fortové pevnosti a prachárny, památková ochrana i aktuální problémy v území // klauzura: Prezentace projektů Okraje Olomouce pro výstavu Trienále SEFO 2024: MOMENTY
Ateliér průmyslového designu / Ivan Dlabač, as. Vlastimil Bartas: 1. ročník stylizace přírodniny do 4 materiálů; 2. ročník bezpečnost práce; 3. ročník volné téma – automotiv; 5. ročník robobar; teamový úkol katedry - rehabilitační pomůcka KOMMO; rychlý úkol 2.-5. ročník sedačky pro hromadnou přepravu // klauzura: rozpracování semestrálních témat
Ateliér designu nábytku a interiéru / Roman Vrtiška, Vladimír Žák, as. Petr Hák: 1. ročník – Krabice – vytvoření produktu, který se musí vejít složený do krabice daného rozměru; 2.–5. ročník – Showroom/obchod pro návrháře z Ateliéru designu oděvu a obuvi – návrh interiéru reálného prostoru s důrazem na technické zpracování  
Ateliér produktového designu / Michal Froněk, Jan Němeček, as. Michal Malášek: Vize gastronomie // klauzura: pivní půllitr pro technologii lisovaného skla
Ateliér volného umění I / Amálie Bulandrová, Tereza Jindrová, Dominik Lang: Gates for Nourishment of Otherness - aktivace a testování našich smyslů ve formě kolektivní spolupráce se zaměřením na multismyslové podněty, možnosti synestezie či prozkoumávání rozšířených smyslů, jako je intuice či empatie a další.
Ateliér volného umění II / Lenka Vítková, as. Denisa Bytelová: díla pro výstavu Room for Unearthing, která se volně vztahuje k tématům zátiší a rekonstrukce; volná tvorba
Ateliér volného umění III / Michal Pěchouček, Dominik Gajarský: volné zadání
Ateliér volného umění IV / Aleksandra Vajd, Martin Kohout: Role, kterou hraje reprezentace nás samotných v současném umění, literatuře, technologiích a společnosti. // klauzura: volné téma
Ateliér s hostujícím umělcem / Sláva Sobotovičová, Jana Ndiaye Beránková (hostující umělkyně): Sever-Jih. Kulturní výměny mezi Východní Evropou a globálním Jihem // klauzura: volné téma
Ateliér skla / Rony Plesl, as. Klára Horáčková: Design pro značku KLIMCHI - designové řešení nových produktů pro značku KLIMCHI. (Výsledky této spolupráce budou prezentovány v letním semestru) // klauzura: Proč sklo? - kritický pohled na tvorbu českých i světových sklářských umělců a prezentaci jejich děl v galerijním prostředí – výstupem je esej a vlastní skleněný objekt, kde se autoři zamýšlí nad vlastní tvorbou ze skla
Ateliér keramiky a porcelánu / Milan Pekař, as. Tereza Sluková: klauzura: Porcelánový pokoj – zadání pracuje s historickou referencí porcelánového pokoje, který slouží jako koncepční rámec pro reflexi konkrétních historických technologií a předmětů.
Ateliér K.O.V. / Tadeáš Podracký, as. Romana Drdová: Greeting Rituals – práce s přihlédnutím na sociální zaměření, globalizace, nový pohled na zvyklosti pozdravu, střet subkultur.
Ateliér módní tvorby / Miroslav Sabo, as. Monika Krobová: Nadčasovost – téma nadčasovosti v módě s důrazem nejen na environmentální stopu, ale i řemeslného zpracování a estetických vlastností, výstupem modely volně inspirované prvkem nadčasového  šatníku – sakem // klauzura: rozpracování semestrálního tématu
Ateliér designu oděvu a obuvi / Simona Rybáková, as. Vojtěch Novotný: DRESS CODE JAKO VÝZNAMNÝ ASPEKT SOUČASNÉHO ODĚVNÍHO DESIGNU – provedení kolekce konkrétního designu v materiálu u kterého byl kladen důraz na vztah k tématu
Ateliér textilu / Linda Kaplanová, as. Martin Pondělíček: Architextura - architektura pomocí textilních technik //  klauzura: Jiný prostor -  textilní objekty a textilní obrazy vytvořené klasickými postupy v jiných a rozličných modifikacích
Ateliér Ilustrace a grafiky / Juraj Horváth, as. Michaela Kukovičová: Journal — inspirace žánry novin, výsledky workshopů: Kopíruj mistry, Signpainting training, Pilotní osmička... // klauzura: Píseň v obrazech — text písně zpracovaný do obrazové tabule k předvádění příběhu pro veřejnost.
Ateliér tvorby písma a typografie / Filip Kraus, as. Jan Čumlivski: Revivaly původních typografických písem tiskárny Gottlieb Haase Söhne – navrhování digitálních fontů vycházejících z původních písem významné pražské tiskárny; Návrhy nové edice notových publikací nakladatelství AMU // klauzura: Pamflet – vytvoření vlastního specifického sdělení v libovolném médiu
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace / Zuzana Lednická, as. Richard Jaroš: Enjoy the Silence Zvuk a rytmus v grafickém designu a vizuální komunikaci, vizuální styl hudebního festivalu: Pražské jaro, Česká filharmonie Prague Sounds Lunchmeat festival Creepy Teepee // klauzura: rozpracování semestrálních témat
Ateliér animace a filmu / Jan Drozda, as. Jakub Zich, as. Zuzana Bukovinská: Vyprávění interaktivními nástroji – společný projekt s Ateliérem designu a digitálních technologií; autorské projekty // klauzura: studentské znělka pro festival Anifilm
Ateliér grafického designu a nových médií / Petr Babák, as. Lukáš Kijonka, as. Martin Ponec: Tvorba vizuální identity pro neziskovou organizaci Srdcem Robinson; další zadání: Akce či kampaň uskutečněná pod fiktivní či skrytou identitou; 1:8000000000 – Tvorba mapy // klauzura: Převeďte staré médium do média nového + explikační text
Ateliér fotografie II / Alena Kotzmannová, as. Karin Zadrick: projekt P.S. (Pedagogové – Studující), zahrnující různé úrovně pracovní spolupráce – fotografická série kolekce 2023 návrhářky Hany Zárubové // klauzura: ONE - libovolné autorské fotografické pojetí designové vázy od studia Dechem
Ateliér designu a digitálních technologií / Jan Netušil, as. Jiří Hölzel: Vyprávění interaktivními nástroji (ve spolupráci s Ateliérem animace a filmu) a Narace s využitím technologie MoCap // klauzura: Zpřístupnění digitálních technologií ve výstavnictví
Visual Arts – navazující magisterský program v angličtině / Samá voda, přihořívá, hoří! – výběr prací studujících Visual Arts