UMPRUM zavedla progresivní software TECNOMATIX JACK

UMPRUM se letos zařadila mezi progresívní školy designu, které používají nejen běžný software pro navrhování, ale také náročný počítačový program pro kontrolu interakce produktu s tělem uživatele.

UMPRUM zavedla progresivní software TECNOMATIX JACK

Jde o oblast vědy zvané „human factors“, pro níž společnost Siemens vyvíjí software tradičně nazývaný „Tecnomatix Jack“. Od letošního roku má UMPRUM v souvislosti se vznikem laboratoře ergonomie akademickou licenci programu přístupnou v počítačové učebně v novém technologickém centru v Mikulandské ulici. Poslouží jak výuce ergonomie, tak podpoře navrhování ateliérových prací designérů i architektů. Software umožňuje nejen zobrazení interakce designu s tělem uživatele na běžných displejích, ale také v brýlích virtuální reality, které se ve školních ateliérech designu začínají používat. Z tuzemských škol designu program využívá zatím jen odbor průmyslového designu VUT Brno. V budoucnosti lze očekávat, že software poslouží k objektivnímu ověřování, zda daný návrh splňuje reálně podmínky kvality UX-designu, které je možné zatím úspěšně předstírat sofistikovaným slovním komentářem.