Průmyslový design

Studium v našem ateliéru se zaměřuje na velmi široké spektrum úkolů od navrhování drobných předmětů každodenní potřeby až po automobily. Za podstatné považujeme rozvíjení kreativní tvorby a akceptování širšího kontextu navrhovaných produktů. Studenti se učí analyzovat stávající problémy, hledat nová řešení a snaží se posunout filozofii navrhovaného produktu. Ryze koncepční úkoly ateliéru jsou vyvažovány konkrétními projekty ve spolupráci s firmami.

PROJEKTY
Virtuální realitaRozšířená realita
Karanténa 2020 (tenkrát poprvé)

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

VEDOUCÍ ATELIÉRU
prof. doc. M.A. Ivan Dlabač
ivan.dlabac@umprum.cz

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Vlastimil Bartas
vlastimil.bartas@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
vedoucí ateliéru: na základě domluvy emailem nebo telefonicky
asistent: na základě domluvy emailem nebo telefonicky úterý a čtvrtek 13:00–18:00

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram / Pinterest