Czech Design Award pro NabilkovaxAdus

Cenu Festivalu Czech Design Week získalo duo NabilkovaxAdus – studentka Ateliéru K.O.V. Katarína Nábilková společně s absolventem Ateliéru textilu Adamem Piscou. Oceněni byli za svou společnou kolekci šperku a hedvábných šátků.

Czech Design Award pro NabilkovaxAdus

Společnou kolekci propojuje paradox, zpochybňování, netradiční materiály a konceptuální zázemí společně s estetikou, jež ráda vyvolává kontroverzní otázky. Katarína s Adamem v tomto případě propojují ženský pevný a houževnatý element s mužským, který vnímají jako měkký a lehký. Paradoxně zaujímají opoziční postoj a balancují mezi pevností a křehkostí. Ve svém protikladném přístupu hledají společnou harmonii, s níž vytvářejí sbírku plnou různých přístupů.

Kolekce šperků je vyrobena z nepoužitých a dnes již nepoužívaných adrenalinových jehel. Drahé kovy použité ve špercích nejsou na první pohled patrné a nepřitahují pozornost. Kolekce se odklání od estetických šperků s materiální "tradiční" hodnotou a s ní spojenou společenskou prestiží. Nese v sobě filozofické pozadí, které vyjadřuje vztah nositele ke šperku. Šperky se tak dostávají do konfrontace se svým okolím a zpochybňují stereotypy.

Šátky v sobě nesou náladu padající mlhy, mlhy, která zahaluje svět a pohlcuje jeho barevnost. Z melancholického pocitu se vynořuje spleť lineární kresby, která symbolizuje vynořující se obrysy stínů pohlceného prostředí. Odpovídá tomu i zvolený materiál - hedvábí, které samo o sobě je symbolem lehkosti, vzdušnosti a zhmotňuje snový opar mlhy.

Udílení cen Czech Design Award uzavřelo jubilejní 10. ročník festivalu designové tvorby Czech Design Week. Odborná porota festivalu každoročně oceňuje talentované designéry působící na české scéně.

 

O autorech

Katarína Nábilková je studentkou Ateliéru K.O.V. na UMPRUM. Ve své tvorbě často uplatňuje materiály, které jsou pro šperk netradiční, stejně jako jeho morfologie. Pro autorku má šperk vypovídací hodnotu o tom, jaký postoj přináší svému okolí. Nejedná se pouze o estetickou funkci, ale je neoddělitelně spjata s konceptuálním zázemím, které nositel sdílí. Šperk se tak dostává do konfrontace s okolím a zpochybňuje zavedené stereotypy. Zároveň, včetně tvorby a studia uměleckého šperku, zkoumá konceptuální objekty, instalace a přesahy do designu.

MgA. Adam Pisca je absolventem Ateliéru textilní tvorby na UMPRUM. Jeho předchozí vysokoškolské vzdělání bylo zaměřeno na produktový design, později se rozhodl pro studium zvoleného materiálu, a to textilu, tedy přidruženého řemesla s přesahem do volného a užitého umění. Jeho tvorba je charakteristická střídmostí barev. Inspiraci hledá v historii, legendách a návratu do dětství na vesnici. Často balancuje na hraně ponurosti a tajemna. Rád pracuje s kontrastem a do svých děl vnáší vypravěčskou kvalitu. Nevyhýbá se nastolování témat, která rezonují společností. Kromě textilní tvorby zůstává otevřený produktovému designu.