Textil

Ateliér textilu se v nynější době pohybuje na rozhraní rozličných prostředí. Tradice, řemeslo a výtvarný projev se propojují s širšími souvislostmi současného světa v     oblastech globalizace, etiky, udržitelnosti, digitalizace, nadprodukce a teorie, které se zároveň stávají výzvami napříč společností. Neustálé změny ve vědách a technologiích vybízejí zkoumat nová východiska, jež podněcují k experimentům a nekonvenčnostem. Textil je v našich očích všudpřítomný prvek spojující člověka s člověkem, společností nebo architekturou. 

Různorodost pole textilní tvorby přináší pestrost děl uplatnitelnou od designu, přes architekturu až po volné umění. Vedení ateliéru je pro studující průvodcem na cestě hledání vlastního výrazového jazyka. Naše krédo leží na prolnutí techniky, poznání a imaginace. Důraz je tak kladen na výuku technologií, aby si studující, zvláště na začátku studia, osvojilx základní postupy a principy a následně je dále rozvíjelx součinně v již zmíněných mezioborových kontextech. Klademe si za cíl podporovat a rozvíjet rozmanité spektrum studenstva v citlivých i průbojných formách textilní tvorby napříč výtvarnými i řemeslnými disciplínami. To se neobejde bez nabývání zkušeností i mimo ateliér. Proto jsou podporovány zahraniční studijní a praktické programy či stáže v jiných ateliérech nebo vysokých školách v České republice. Stejným způsobem je v ateliéru vítáno studenstvo z i mimo UMPRUM. Multioborovost si sama říká o spolupráci s ostatními ateliéry na škole včetně individuálních projektů mezi studenty. Výuku doplňujeme o workshopy a přednášky související se zadáními a konzultace s osobnostmi mimo obor, jež podnítí hlubší diskuzi, širší souvilosti a zpětnou vazbu. 

 

V ateliéru chceme budovat bezpečné a motivační prostředí, jež ve studujících podpoří a zesílí zvídavost, otevřenost a touhu tvořit, objevovat a experimentovat. Jako průvodcovské duo bychom rádi vedli se studujícími partnerský a rovný dialog založený na vzájemném respektu.

 

Vítáme rovněž i uchazečstvo do přijímacího řízení k individuálním konzultacím po předchozí domluvě.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
2. patro – místnost 206

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 246

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Linda Kaplanová
linda.kaplanova@umprum.cz

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Martin Pondělíček
martin.pondelicek@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
pro studenty - pondělí a čtvrtek od 9:00 

pro veřejnost - po předchozí e-mailové domluvě

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram