SELEKCE 2023

21. 11. 2023–19. 1. 2024
Curator Contemporary, U Lužického semináře 12, Malá Strana, Praha

 

Výstava SELEKCE 2023 představuje v galerii Curator Contemporary díla oceněných autorek a autorů, kteří obdrželi cenu Czech Design Award. Nebudou zde chybět ani díla posluchače doktorského studia v Ateliéru skla UMPRUM Vlastimila Šenkýře a tvůrčího dua NabilkovaxAdus, Kataríny Nábilkové, studentky Ateliéru K.O.V. a Adama Pisci, který absolvoval Ateliér textilu.

SELEKCE 2023

Sklářský designér Vlastimil Šenkýř ve své tvorbě dlouhodobě experimentuje se sklem a posouvá jeho možnosti i mimo běžné vnímání tohoto materiálu. Za svůj tvůrčí přístup, který nejnověji vyústil v kolekci váz SUGAR, si odnesl Zvláštní uznání festivalu. Kolekce SUGAR se zaměřuje na vývoj a experimenty s barevností skla a plexiskla. Ty se vzájemně kombinují a vrství do nejrůznějších struktur. Tyto vytvořené objekty mají podobné struktury jako horniny nalezené v přírodě, jejich vznik však není podmíněn časem, ale experimentům s tímto materiálem.

Katarína Nábilková a Adam Pisca byli oceněni za společnou kolekci šperku a hedvábných šátků. Jejich kolekci propojuje paradox, zpochybňování, netradiční materiály a konceptuální zázemí společně s estetikou, jež ráda vyvolává kontroverzní otázky. Katarína s Adamem v tomto případě propojují ženský pevný a houževnatý element s mužským, který vnímají jako měkký a lehký. Paradoxně zaujímají opoziční postoj a balancují mezi pevností a křehkostí. Ve svém protikladném přístupu hledají společnou harmonii, s níž vytvářejí sbírku plnou různých přístupů.

Šátky v sobě nesou náladu padající mlhy, mlhy, která zahaluje svět a pohlcuje jeho barevnost. Z melancholického pocitu se vynořuje spleť lineární kresby, která symbolizuje vynořující se obrysy stínů pohlceného prostředí. Odpovídá tomu i zvolený materiál - hedvábí, které samo o sobě je symbolem lehkosti, vzdušnosti a zhmotňuje snový opar mlhy. Naopak Kataríniny šperky jsou vyrobeny z nepoužitých a dnes již nepoužívaných adrenalinových jehel. Drahé kovy použité ve špercích nejsou na první pohled patrné a nepřitahují pozornost. Kolekce se odklání od estetických šperků s materiální "tradiční" hodnotou a s ní spojenou společenskou prestiží. Nese v sobě filozofické pozadí, které vyjadřuje vztah nositele ke šperku. Šperky se tak dostávají do konfrontace se svým okolím a zpochybňují stereotypy.

Ceny Czech Design Award navrhl absolvent Ateliéru skla UMPRUM František Jungvirt a vizuál výstavy vytvořil vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií Patr Babák. .