Karla Kislingerová - Kde domov můj na Designbloku

4. 10.–8. 10. 2023
Designblok 23, Designblok Talent Cards, Uměleckoprůmyslové Museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1, 6. patro

Studentka Ateliéru textilu UMPRUM Karla Kislingerová byla vybrána do sekce Designblok Talent Cards. Prezentuje se zde svou poslední prací, obrazy tvořenými pomocí revidované techniky Artprotis, „Kde domov můj?“. Vnímavě a vtipně pracuje s motivem národního uvědomění a jeho reprezentováním prostřednictvím děl ve vládních budovách.

Karla Kislingerová - Kde domov můj na Designbloku

Karla se v projektu nechala inspirovat otázkou domova a zároveň velkoplošnými tapiseriemi. Centrem jejího zájmu se staly význam a podoba textilních uměleckých děl v budově České ambasády v Berlíně dokončené roku 1978 podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových. Samotné motivy obrazů čerpala z hloubkového výzkumu prováděného na poli bohatých internetových diskuzí a rubrik, hobby webů a dalších zdrojů informací o materiálních i nehmotných chloubách naší vlasti.

Finální podoba čtyř obrazů využívá techniku inspirovanou metodou Artprotis, velmi oblíbenou v době 70. a 80. let pro velkoplošná díla. Pro realizaci zvolila strojové všívání vlastnoručně zpracované české vlny z Krkonoš do zbytkových, či poničených textilií ze zaniklých českých továren, nalezených tamtéž. Do svých textilních děl vnesla motivy, které zhmotňují pohled většinové české společnosti v otázce reprezentace tuzemska v zahraničí.

Série Karliných obrazů slouží, jako alternativní návrh k současně umístěným tapiseriím a otevírá otázku o významu, současnosti a vizuální podobě umění vystavovaného v reprezentativních prostorách organizací vládního charakteru.

Další články