DESIGN PRO BUSINESS

6. 6. 2024 od 10 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1
registrace: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/design-pro-business-iii#register
vstup zdarma

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se spolupodílí na programu 3. ročníku konference Design pro business, který je zaměřený na využívání moderních technologiích v průmyslovém designu. Na konferenci se představí projekty Ateliéru průmyslového designu, projekt Mycelium studujících Ateliéru architektury III a nově vznikající platforma, která se soustředí na využití udržitelnosti s novými materiály a technologiemi, kterou představí doktorandka Ateliéru architektury III Veronika Miškovičová.

DESIGN PRO BUSINESS

Zajímá vás, jak umělá inteligence a moderní technologie transformují svět designu, vzdělávání a autorského práva?

Přijďte se inspirovat a načerpat know-how na konferenci, kterou pro Vás připravilo Design Centrum CzechTrade a Exportní vzdělávání.

Na konferenci vám společně se špičkami z oblasti AI a inovací představíme aktuální trendy v designu a jejich přínos pro business.

Zjistíte, jak správně využít AI v marketingu v souladu s autorským právem, jak využívá mmcité 3D tisk pro výrobu finálních produktů. Dozvíte se, jak designéři křišťálových svítidel a světelných instalací pro značku Preciosa využívají AI ve své práci a jak současné možnosti AI v procesu navrhování produktů testovali studenti Ateliéru průmyslového designu UMPRUM. Ateliér Architektura III představí výzkum alternativního stavebního materiálu a jeho využití za pomoci digitálního designu a robotické výroby.

Co a kdo vás čeká na konferenci DESIGN PRO BUSINESS?

PROGRAM:

Přivítání (registrace od 9.30 hodin)

Úvodní slovo (10:00 - 10:15 hod)
Zástupce MPO
Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry
Zuzana Sedmerová, vedoucí oddělení Design Centra Czechtrade


DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK (10:15 – 12:15 hod)

Právo a výstupy z AI nástrojů - eLegal advokátní kancelář
- Ondřej Hanák, advokát ve společnosti eLegal
- Tomáš Horáček, právník ve společnosti eLegal

V tomto bloku se dozvíte, jak správně právně promptovat, abyste nezasahovali do autorských práv, osobních údajů nebo nevyzrazovali důvěrné informace. Zjistíte, co řešit s klienty, pokud chcete výstupy používat třeba v marketingu. Vše si ukážeme na konkrétních příkladech s odborníky Ondřejem Hanákem (IT právo) a Tomášem Horáčkem (marketingové právo), kteří vás tématem poutavě a srozumitelně provedou.

Představení Asociace českého průmyslového designu (AČPD)  
- David Karásek, místopředseda představenstva AČPD

3D tisk jako technologie pro finální výrobek – mmcité 
- David Karásek, designér a majitel společnosti mmcité

Přednáška designéra a majitele společnosti mmcité Davida Karáska představí 3D tisk jako technologii pro finální výrobek na kolekci prvních sériově vyráběných 3D tištěných betonových květináčů s názvem Typo, která získala již několik prestižních ocenění. Tvary květináčů lze díky snadno přizpůsobitelné technologii variovat, což klasické odlévací formy neumožňují.

Využití AI v designérské praxi - Preciosa
- Lukáš Uliarczyk, senior produktový designér

Dozvíte se, jak designéři křišťálových svítidel a světelných instalací využívají AI ve své práci. V čem pro ně AI budí respekt nebo co je naopak super přínosné a motivující ke kreativitě. 


Přestávka, prostor pro občerstvení a networking 12:15 - 12:45


ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK (12:45 – 14:00 hod)

Představení Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM)
- Veronika Miškovičová, architektka a mezioborová výzkumnice působící na UMPRUM

Veronika představí konkrétní projekty i nově vznikající platformu, která se zaměřuje na řešení nových přístupů v oblasti udržitelnosti v designu, architektuře a umění a teorii. Cílem platformy je zahrnovat oblasti zaměření, jako je výzkumní sféra, využití materiálů a technologií pro tvůrčí činnost, strategické uvažování o budoucnosti s ohledem na udržitelnost a projekty a formování nových výzkumných záměrů a projektů.


Ateliér průmyslového designu pod vedením prof. M.A. Ivana Dlabače
- Ivan Dlabač, vedoucí Ateliéru průmyslového designu
- Vlastimil Bartas, asistent v Ateliéru průmyslového designu

Současné možnosti využití umělé inteligence v procesu navrhování produktů otestoval Ateliér průmyslového designu UMPRUM. Studující ve svém klauzurním zadání porovnávali vlastní návrh kuchyňského vybavení s návrhem využívajícím umělou inteligenci. Téma AI a moderní technologie se řešilo i v rámci tří letého projetu "design autonomní dopravy" podpořeného agenturou TAČR (TP0300049).

Představení projektu Myceelab (Ateliér Architektury III pod vedením prof. ak. arch. Imricha Vaška)
-Shota Tsikoliya, spoluzakladatel a partner v architektonickém studiu COLLARCH

Myceelab reaguje na současnou globální klimatickou a environmentální krizi. Zaměřuje se na možnosti myceliálních kompozitů jako udržitelného a ekologického materiálu v zastavěném prostředí. Ateliér Architektura III vyvíjí alternativní stavební materiál kombinující hlínu, lignocelulózový substrát a houby a zároveň zkoumá metody stavění z tohoto materiálu prostřednictvím digitálního designu a robotické výroby.


Prostor pro networking (14:00 – 14:30)

Konference je primárně určena zástupcům firem, kteří využívají průmyslový design ve svých inovačních strategiích nebo o této klíčové konkurenční výhodě teprve uvažují. Cenné informace zde naleznou také ti, kteří možnosti nabízené umělou inteligencí využívají nebo je mohou potenciálně využívat v rámci svých inovací v budoucnu.

Partnery konference jsou Asociace českého průmyslového designu. a Vysoká škola uměleckoprůmyslová