Emeritní rektor UMPRUM Jindřich Smetana slaví sedmdesátiny

Emeritní rektor UMPRUM, pedagog a architekt Jindřich Smetana oslaví v pátek 28. června 2024 významné životní jubileum. Na UMPRUM působil jako vedoucí Ateliéru architektury I od roku 2000. V roce 2011 byl zvolen rektorem UMPRUM a této funkci setrval po dvě volební období do roku 2019. Do historie UMPRUM se zapsal v mnoha ohledech. Především inicioval a významně se zasadil o zbudování druhého významného zázemí školy Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

Emeritní rektor UMPRUM Jindřich Smetana slaví sedmdesátiny

Jindřich Smetana je výraznou osobností mezi soudobými českými architekty, bývalým pedagogem a rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Jeho specializací je divadelní architektura a scénografie, ke kterým ho v 70. letech nasměrovalo studium na UMPRUM u profesora Josefa Svobody. S ním ho pak pojila i dlouholetá spolupráce na světoznámém fenoménu Laterny magiky. Je mj. autorem jedněch z mála nových porevolučních tuzemských divadelních prostor – Alfred ve dvoře (1997, s Tomášem Kulíkem), Globe (1999, opět s T. Kulíkem) či divadla Spirála (1991, s Janem Loudou, Tomášem Kulíkem a Zbyškem Stýblem), za něž získal hlavní cenu v 1. ročníku prestižní Grand Prix Obce Architektů. Vedle toho se ve své profesi věnoval i dalším veřejným budovám, ať už kulturním či sportovním (mj. letní a zimní stadion v Chomutově). Jeho tvorbu charakterizuje provázání pečlivého zájmu o obsahovou stránku staveb s chytrými technickými řešeními.

Na začátku milénia Jindřich Smetana začal vyučovat na své alma mater. Více než dekádu zde nejprve s Pavlou Grünerovou a později s Josefem Čančíkem vedl ateliér A1, z něhož vzešla řada stabilních jmen nastupující generace české architektonické scény, úspěšně se uplatňujících profesně i pedagogicky – za všechny např. Jerry Koza, Kamila Amblerová, David Maštálka s Lenkou Křemenovou, Filip Kosek a Jan Říčný, Barbora Hora či Alžběta P. Brůhová. Následně byl dvakrát zvolen rektorem UMPRUM. Jeho působení v této funkci mezi lety 2011–2019 představuje období rozkvětu školy. Jindřich Smetana byl hlavním iniciátorem a motorem projektu nového Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici, které bylo otevřeno v roce 2021. Spolu s rektory AMU, JAMU a AVU se mu podařilo prokázat nezastupitelnou roli uměleckých vysokých škol v rámci kulturních a kreativních průmyslů České republiky a pevně je tak etablovat v systému institucionálního financování vysokých škol. Na UMPRUM byly za jeho mandátu zavedeny pravidelné konkurzy na vedení jednotlivých ateliérů, z čehož vzešla zdravá, generačně i osobnostně různorodá skladba pedagogického sboru. Škola je vůdčí institucí v oblasti užitých umění v rámci ČR a začala se pravidelně objevovat v prestižních žebříčcích nejlepších světových uměleckých škol.