Design nábytku a interiéru

Prostředí ve kterém žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jíme, spíme, sportujeme…
S interiéry a nábytkem se setkáváme na denní bázi. Zcela zásadně tyto dva elementy formují náš svět a ovlivňují naše chápání a estetické vnímání. V posledních letech zažívá design interiérů i nábytku velice silný vzestup, čímž se studentům otevírají nové potenciální možnosti pracovních příležitostí, či následného uplatnění v praxi.

Jádrem výuky by měla být praktická cvičení „kreativního uvažování“, na daná témata, díky kterým studenti získávají nové zkušenosti z praxe a rozšiřují si své obzory.
Chceme, aby si naši studenti uvědomovali dopad interiéru a nábytku na celkový charakter, ráz i funkci místa. Při navrhování bude kladen důraz
také na sociálně-společensko-historické konotace, vhodnost použitých materiálů vůči funkci, ceně a charakteru prostoru / produktu.

Hlavní témata výuky

  • praktické užití kreativního myšlení
  • diskuze a kritika
  • tvorba modelů a prototypů sloužících  ověření proporcí, vztahů a ergonomie
  • seznamování se s aktuálními trendy, technologiemi a materiály, důraz na environmentální přístup
  • základy práce s 3D programy, tvorba výkresů a výstupů za pomocí počítačů
  • schopnost prezentace, prohlubování rétorických schopností
  • tvorba relevantních výstupů pro následnou praxi
Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
3. patro – místnost 308

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Roman Vrtiška
roman.vrtiska@umprum.cz

doc. MgA. Vladimír Žák
vladimir.zak@umprum.cz

ASISTENT
MgA. Petr Hák, Ph.D.
petr.hak@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
Čtvrtek od 9:00 studenti / event. pondělí od 9:00
veřejnost po individuální domluvě 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram