Nejlepší práce v soutěži Graduation Projects vystaveny na zámku Cieszyn

10. 3.–28. 5. 2023
Zamek Cieszyn, Cieszyn, Polsko

Výběr nejlepších diplomových prací soutěže Graduation Projects, mezi kterými nechybí ani realizace studentek a studentů UMPRUM, je nyní k vidění na výstavě v polském zámku Cieszyn.

Nejlepší práce v soutěži Graduation Projects vystaveny na zámku Cieszyn

Na výstavě, která zahrnuje 29 nejlepších diplomových prací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, se prezentují i zástupci z UMPRUM. Konkrétně to jsou Ilya Bazhanov, Julie Dítětová, Josefína Karlíková a Adrian Lesechko.

Do letošní 21. edice přehlídky bylo přihlášeno 215 prací, z čehož 125 se týkalo kategorie 2D a 90 kategorie 3D. Po dlouhých diskuzích bylo finálně oceněno nejlepších 29 diplomových prací. Čtrnáct z nich v rámci kategorie 2D a patnáct v kategorii 3D.

V kategorii 2D jsou zastoupeni hned 3 diplomanti z UMPRUM. Josefína Karlíková z Ateliéru tvorby písma a typografie zaujala svou Knihou o samizdatu. Jedná se o jakousi přípravu zamýšlené publikace věnované historii a smyslu českého samizdatu. 

Julie Dítětová z Ateliéru designu a digitálních technologií se zde prezentuje mnohonásobně oceněnou prací Machine Learning: Programming Patterns. V projektu využívá neuronovou síť StyleGAN 2 ke generování vizuálních dat, jejichž tvarosloví se odvíjí od reálných motivů církevních tkanin z 18. století.

Ilia Bazhanov, absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie vystavuje diplomovou práci ÉMIGRÉ. V ní se snaží formou historické studie zahraničních emigrantských publikací první půlky dvacátého století o analýzu a porozumění schématům, kterými se emigranti zachovávali vlastní identitu a svébytnost.

V Kategorii 3D  bude k vidění Autonomous Vehicle Adriana Lesechka z Ateliéru průmyslového designu. Soustředí se zde na navržení multifunkčního autonomního elektrického off-roadu.

Výstava bude k vidění v polském zámku Cieszzyn až do konce května.

Adrian Lesechko - Autonomous Vehicle
Adrian Lesechko - Autonomous Vehicle
Ilia Bazhanov - ÉMIGRÉ
Ilia Bazhanov - ÉMIGRÉ
Josefína Karlíková - Kniha o samizdatu
Josefína Karlíková - Kniha o samizdatu
Julie Dítětová - Machine Learning: Programming Patterns
Julie Dítětová - Machine Learning: Programming Patterns

Související obsah

Další články