UMPRUM opět hojně zastoupena v Graduation Project

Výsledky mezinárodní soutěže Graduation Project jsou již známy. Z čerstvých absolventek a absolventů zemí visegrádské čtyřky byli oceněni i čtyři z UMPRUM – Ilya Bazhanov, Julie Dítětová, Josefína Karlíková a Adrian Lesechko.

UMPRUM opět hojně zastoupena v Graduation Project

Porota mezinárodní přehlídky nejlepších diplomových prací z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska vybrala 29 autorů, jejichž diplomové práce budou prezentovány v prvním čtvrtletí roku 2023 na výstavě na Zamku v Cieszyně. Celkově bylo do letošní 21. edice přehlídky přihlášeno 215 prací, z čehož 125 se týkalo kategorie 2D a 90 kategorie 3D. Po dlouhých diskuzích bylo finálně oceněno nejlepších 29 diplomových prací. Čtrnáct z nich v rámci kategorie 2D a patnáct v kategorii 3D.

V kategorii 2D byli oceněni hned 3 diplomanti z UMPRUM. Josefína Karlíková z Ateliéru tvorby písma a typografie zaujala svou Knihou o samizdatu. Jedná se o jakousi přípravu zamýšlené publikace věnované historii a smyslu českého samizdatu. 

Pro Julii Dítětovou z Ateliéru designu a digitálních technologií se jedná o už několikáté ocenění za práci Machine Learning: Programming Patterns. Využívá zde neuronovou síť StyleGAN 2 ke generování vizuálních dat, jejichž tvarosloví se odvíjí od reálných motivů církevních tkanin z 18. století.

Ilia Bazhanov, absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie se ve své diplomové práci ÉMIGRÉ snaží formou historické studie zahraničních emigrantských publikací první půlky dvacátého století o analýzu a porozumění schématům, kterými se emigranti snažili zachovávat vlastní identitu a svébytnost.

V Kategorii 3D se umístil Adrian Lesechko z Ateliéru průmyslového designu. Své stadium uzavřel prací Autonomous Vehicle. V ní se soustředí na navržení multifunkčního autonomního elektrického off-roadu.

Adrian Lesechko - Autonomous Vehicle
Adrian Lesechko - Autonomous Vehicle
Josefína Karlíková - Kniha o samizdatu
Josefína Karlíková - Kniha o samizdatu
Josefína Karlíková - Kniha o samizdatu
Ilia Bazhanov - ÉMIGRÉ
Ilia Bazhanov - ÉMIGRÉ
Ilia Bazhanov - ÉMIGRÉ
Julie Dítětová - Machine Learning: Programming Patterns
Julie Dítětová - Machine Learning: Programming Patterns
Julie Dítětová - Machine Learning: Programming Patterns
Adrian Lesechko - Autonomous Vehicle