Čestné uznání pro Veroniku Soukupovou v soutěži Paragone

Studentka Katedry teorie a dějin umění Veronika Soukupová získala v soutěži studujících uměleckohistorických magisterských programů Paragone čestné uznání za svůj příspěvek Textilie jako nástroj „socialisace vkusu”: Jaroslava Vondráčková a otázky nového životního slohu na přelomu 40. a 50. let 20. století.

Čestné uznání pro Veroniku Soukupovou v soutěži Paragone

Textilie jako nástroj „socialisace vkusu”: Jaroslava Vondráčková a otázky nového životního slohu na přelomu 40. a 50. let 20. století

Poválečná textilní produkce se odvíjela na pozadí nově se rodícího politického uspořádání a pokusů o konstituci nové, socialistické společnosti. V těchto souvislostech se začínají objevovat četné diskuse o významu užitého umění, adekvátním výtvarném výrazu v harmonii s požadavky funkčnosti, účasti výtvarníků a výtvarnic v uměleckém průmyslu a potřebě kultivovat každodenní předměty a osvobodit tak domácnosti od „kýčovitého braku”. Hovoří se o socialisaci vkusu, zvelebování, dobrých formách, zakládají se instituce, které jsou tím pověřeny. Tyto snahy jsou však zároveň protkány zájmy oficiální politiky, které sledují odlišné cíle. Součástí dění je textilní výtvarnice, publicistka a teoretička Jaroslava Vondráčková, jejíž působení v oblasti textilního designu a jeho teorii je v tomto kontextu významným přínosem. Příspěvek zkoumá pozici Vondráčkové v dobové problematice kolem nového (socialistického) životního slohu a představuje autorku jako jednu z důležitých aktérek mnohovrstevnatých diskusí s hlavním důrazem na roli textilního průmyslu a textilie. Ta je zde interpretována jako slohotvorný prostředek, který je – řečeno dobovou rétorikou – schopen kultivovat všeobecný vkus a napomoci tak kýžené společenské proměně. Příspěvek rovněž poukáže na kontinuitu myšlenek meziválečné avantgardy, jíž byla Vondráčková součástí, a na něž po válce, již tedy v rozličné atmosféře zkoumaného období, navázala.

 

Paragone. Soutěž o cenu profesora Milana Tognera se uskutečnila 11.–12. května 2023 na Katedře dějin umění, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě Veroniky Soukupové se za UMPRUM účastnila ještě Kateřina Klímová s příspěvkem Občan i konzument: výchova a vzdělávání současným českým designem. Mezi porotou byla za UMPRUM Johana Lomová. 

Program akce: https://dejinyumeni.cz/2023/05/05/paragone-2023/ 

Zdroj: FF UP, Adéla Vymazalová
Zdroj: FF UP, Adéla Vymazalová
Zdroj: FF UP, Adéla Vymazalová