Anna Holínská: Cocoon

A n n a  H o l í n s k á
Cocoon
Opening: 5. 12, 19:00 @galerienika
5. 12. - 31. 12. 2023

Nahlížíme do scény, která nám připomíná to, co důvěrně známe. Místo, kam se vracíme, když potřebujeme opustit pořád se opakující produktivní vzorce. Námi vytvořené konstrukce prosvítají a oddělují naše vnitřní úkryty mimo časová pásma. Unavená bytost se rozhodla stát se larvou, navrátit se zpět do stádia očekávání. Zjistila, že změny mohou probíhat potichu a neslyšně a přirozený růst samovolně.

Anna Holínská: Cocoon

Ve svém výstavním projektu Cocoon se umělkyně Anna Holínská zabývá tématem ochrany a vytvářením bezpečného prostoru pro odpočinek. Site-specific instalace kombinuje kov, dřevo, hlínu a látku, a tvoří tak mnohovrstevnaté prostředí. NIKA se stává jevištěm pro moment křehkého odpočinku, ve kterém je možné se vyvíjet, nabrat sílu a snít. Odložit těžký oděv reality a zabalit se do kokonu jehož pevná schránka nás na chvíli oddělí od světa a nechá nás spočinout. Zároveň se ale otevírá i nová linie pohledu, která si klade za otázku dostupnost dobrého odpočinku pro všechny bez rozdílu. Pro každého sice vypadá jinak, ale měli bychom ho mít všichni. Ať už doma či na Maledivách.

 

Umělkyně: Anna Holínská
Kurátorky: Agáta Hošnová a Karolína Voleská
Grafický design: Michal Tůma 

Video: Marie Hantáková