Mezinárodní umělecká rada UMPRUM

Mezinárodní umělecká rada UMPRUM byla ustavena jako nezávislý orgán složený z uznávaných zahraničních umělců a umělkyň, uměleckých pedagogů a badatelek a badatelů, kteří patří ke špičce ve svých oborech. Tyto osobnosti jsme požádali o pomoc při vytváření strategií vzdělávací, tvůrčí i výzkumné činnosti, jakož i při posilování mezinárodní spolupráce školy. Rada by se měla scházet vždy jednou ročně.

Mezinárodní umělecká rada UMPRUM

Foto: předsedkyně Mezinárodní umělecké rady UMPRUM Susan Ewing a prorektorka pro internacionalizaci a rozvoj UMPRUM  Jitka Šosová

 

„Jádro rady tvoří členové mezinárodního hodnotícího panelu, který v roce 2020 prováděl hodnocení UMPRUM coby výzkumné organizace. Dovolili jsme si je oslovit proto, že jsou to osobnosti s mezinárodním renomé a také proto, že na základě tohoto hodnocení jsou důkladně obeznámeni se slabými i silnými stránkami naší školy“, říká ke složení rady rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral. 

Členy boardu jsou grafická designérka Petra Černe Oven (Univerzita v Lublani), teoretik architektury Ole Fischer (ABK Stuttgart), historička umění Klara Kemp-Welch (Courtauld Insitute, London), a teoretička architektury Monika Mitášová (VŠVU Bratislava). Funkce předsedkyně Mezinárodní rady se laskavě ujala Susan Ewing, dříve profesorka Miami University, v Oxfordu v Ohiu a ředitelka Cranbrook Academy of Art. Susan na konci 90. let dva roky působila na UMPRUM jako J.W. Fulbright Senior Lecturing Scholar a je tedy dobře obeznámena s fungováním školy.

 

Susan Ewing se narodila a vyrostla v Lawrenceville ve státě Illinois a s vyznamenáním na Indiana University v Bloomingtonu získala titul M.F.A. v oboru designu šperků a kovářství. Od roku 1981 do roku 2016 byla členkou profesorského sboru Miami University of Ohio a více než 10 let zde působila jako Distinguished Professor a od roku 2008 do ledna 2016 jako seniorní proděkanka College of Creative Arts. V roce 2005 byla jmenována Významná vědecká osobnost Graduate Faculty. V roce 1996 byla Susan Ewing oceněna nejvyšším vyznamenáním Miami University, Benjamin Harrison Medallion.

V letech 1997-1999 byla jmenována jako J. W. Fulbright Senior Lecturing Scholar na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze; v roce 1999 vyučovala jako hostující profesorka Masterclass v oboru stříbrnictví na Royal College of Art v Londýně. V roce 1995 jí byla udělena cena The Ohio Craft Museum za celoživotní dílo; dvakrát byla vyznamenána v Bílém domě (1993, 1994) prezidentem a paní Clintonovou jako jedna z 80 umělců zařazených do první kolekce amerického řemesla Bílého domu, která byla vystavena v Národním muzeu amerického umění, Smithsonian Institution, Washington, DC, a na mnoha dalších významných místech.

Díla Susan Ewing, od miniaturních až po monumentální, jsou součástí mnoha sbírek, od Victoria and Albert Museum v Londýně až po Alessi Museum v italském Crusinallu. Se zesnulým českým sochařem Vratislavem Karlem Novákem spolupracovala na dvou významných veřejných uměleckých projektech: Konvergence a Krystalická věž pro Cincinnati v Ohiu a Table-Stůl pro výstavu "Middle of the Table" v německém Solingenu.