Specifika spolupráce s UMPRUM

 • UMPRUM je především akademickým pracovištěm, z čehož plynou specifika, na která nemusíte být zvyklí ze soukromé sféry, škola bude ve smluvních vztazích například vždy garantem a prostředníkem spolupráce se studenty,
 • UMPRUM je prestižní umělecká vysoká škola, nikoli zdroj levné práce,
 • partnery pečlivě vybíráme s ohledem na kvalitu výuky, zvažujeme relevantnost a přesah spolupráce do praxe; možnosti, které studentům nabídne (např. seznámení s novými výrobními technologiemi, prostor pro nová řešení); aktuální situaci i potenciál daného oboru do budoucna,
 • vše, co na UMPRUM vznikne, je školním dílem dle autorského zákona a nakládání s ním musí být licenčně ošetřeno,
 • nepracujeme bez smlouvy - ta navíc ochrání jak nás, tak i Vás,
 • spolupráce se řídí harmonogramem akademického roku (semestry začínají 1. října a 20. února).

Jak postupovat?

 • obraťte se na Oddělení vědy a rozvoje, vedoucího katedry, nebo přímo na vedoucího či vedoucí konkrétního ateliéru,
 • na základě vašich požadavků oslovíme vhodné ateliéry,
 • domluvíme s vámi podmínky spolupráce - časový plán, výsledek a formu jeho odevzdání, finanční podmínky, nakládání s výsledkem, ochranu duševního vlastnictví a další…
 • sepíšeme smlouvu o dílo nebo smlouvu o spolupráci a licenční ujednání
 • tvoříme!

Kde můžete získat finanční prostředky na kreativní či inovativní spolupráci s UMPRUM?

Můžete využít například následující nabídky na podporu spolupráce podnikatelského, výzkumného a kreativního sektoru:

Pražské vouchery na kreativní služby a na inovační projekty Hlavního města Prahy 
Kreativní vouchery Středočeského inovačního centra 
Marketingové inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 
TAČR – granty Technologické agentury ČR, především program ÉTA