Magické zahrady - Petrkov

Centrum pro umění a ekologii UMPRUM ve spolupráci s umělkyní Lucií Králíkovou zahájilo cyklus Magické zahrady! Cílem je společně objevovat zahrady s podobným geniem loci, jaké má ta "kafkárenská". 

 

Magické zahrady - Petrkov

V tomto semestru jsme navštívili zahradu Bohuslava Reynka v Petrkově a zahradu Evy Brodské v Roudnici nad Labem, v příštím semestru plánujeme zahradu Hany Wichterlové v Praze a zahradu Joži Úprky v Hroznové Lhotě. 

 

Petrkova č.p. 13

Polodivoká zahrada s vzácnými rostlinami se stala bytostným útočištěm a také zdrojem inspirace v tvorbě básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka. Zrcadlí se v jeho textech i obrazech. Pomáhala překlenout stesk po domově francouzské básnířce Suzanne Renaudové. Byla svobodným dějištěm pro dětská dobrodružství jejich synů Daniela a Jiřího. Po generace opečovávaná neztratila svou autenticitu. Uchovává vzpomínky na chvíle samoty, strávené soustředěnou tvorbou nebo prostým nasloucháním zvuků přírody, ale také na přátelské rozhovory s návštěvami. Po smrti Daniela a Jiřího zájem o Petrkov neustal. Lidé potřebovali vzpomínat a své vzpomínky zaznamenat. Velmi často se tak dělo právě skrze prostor. Zahrada se proměnila na místo paměti. 

Podrobným a pomalým zkoumáním petrkovské magické zahrady se pokusíme vyvolat dávné příběhy. Prostřednictvím jemných aktivit můžeme hledat cesty, jak prohloubit své prožitky z místa i z okolní krajiny.

 

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura.

 

Další články