Výsledky celoškolního dotazníkového šetření na téma odpady, materiál a biodiverzita

Jak se studující, vyučující a zaměstnanci UMPRUM staví k problematice životního prostředí? Jak se na škole třídí, nakládá s materiálem? Splňují společné prostory představy okolí? Co funguje a co by bylo ještě potřeba zlepšit?

Výsledky celoškolního dotazníkového šetření na téma odpady, materiál a biodiverzita

V únoru 2023 proběhlo na UMPRUM velké dotazníkové šetření na téma odpady, nakládání s materiálem a biodiverzita v budovách UMPRUM. Výsledky dotazníku, na který odpovědělo 179 lidí, ukázaly, že v mnohém se škola vydává správnou cestou, ale zároveň odhalily i určité slabiny, nad kterými je potřeba se zamyslet a nedostatky vyřešit.  

Dobrou zprávou je, že většina z těch, kteří odpověděli se o problematiku aktivně zajímá a má zájem pracovat na společných změnách k lepšímu. Výsledky dotazníku jsou zároveň velmi cenným podkladem pro přípravu dalších změn i užitečnou zpětnou vazbou k již zavedeným mechanismům.

Akce se koná pod záštitou CRP Unilead II, které si klade za cíl celkové zlepšení udržitelného chování na univerzitách a vytvoření metodiky, jak je snadno a univerzálně aplikovat.