Ateliérová stáž UMlab s architektonickým studiem U/U

V zimním semestru 24/25 se poprvé otevírá ateliér UMlab, do kterého se studující mohou přihlásit prostřednictvím ateliérové stáže.

Ateliérovým tématem budou dočasné intervence na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. 

Ateliérová stáž UMlab s architektonickým studiem U/U

UMlab ateliér povedou hostující pedagogové, architekti Martin Hrouda a Jiří Kotal ze studia U/U. Stáž je otevřena všem studujícím napříč ateliéry UMPRUM. Kapacita je omezena! 

V rámci stáže se studující budou podílet na analýze současné role řešeného území i návrhu dočasných intervencí  v prostoru Ulrichova náměstí v Hradci Králové. Stáž odstartuje intenzivním pětidenním workshopem přímo v Hradci Králové, kde se vybranní studující seznámí se zástupci místní samosprávy i komunity, která v prostoru působí. UMlab ateliér cílí na  týmovou mezioborovou spolupráci.

Studio U/U spojuje vášeň pro skateboarding. Jejich práci charakterizuje zapojení freestylové komunity a sportů do plánování měst tak, aby vznikl co nejatraktivnější sociální prostor pro jezdce i širší veřejnost. Studio U/U má za sebou řadu profesionálních inovativních realizací, šitých na míru konkrétním lokalitám. Místa jimi navržená neslouží jen pro skateboarding, ale i jako veřejný prostor vybízející k sociální interakci.

Podmínky pro výběr uchazečů na stáž: 
- odeslání portfolia
- odpověď na otázku: Proč se chci do ateliéru přihlásit?

Termín pro odeslání:
31. 7. 2024, 00:00 

Kontakt pro odeslání (mezi adresáty uveďte, prosím, oba emaily):
info@uustudio.cz
adela.fejtkova@umprum.cz 

O výběru vás budeme informovat do 16. 9. 2024. 

Podmínkou účasti na stáži v ateliéru UMlab je souhlas vedoucího pedagoga vašeho kmenového ateliéru.

Vybraní/é studující musí po splnění studijních požadavků a zapsání do dalšího ročníku podat vyplněnou žádost o stáž na studijní oddělení. Formulář potvrzuje vedoucí ateliéru a zástupce UMlab. Žádost se podává nejpozději 1 týden před zahájením semestru. Při úspěšném splnění stáže je studujícím uznána semestrální práce v hodnotě 9 kreditů. Klauzuru plní ve svém kmenovém ateliéru.

Výuka a komunikace se zástupci města bude probíhat v českém jazyce.

Pro bližší informace kontaktuje:
adela.fejtkova@umprum.cz
+420 605 906 805