Meziuniverzitní workshop na téma dočasného využití Nákladového nádraží Žižkov

Mezioborový workshop pořádaný ČVUT ve spolupráci s UMPRUM, který navazuje na projekt uměleckého výzkumu území kolem Nákladového nádraží Žižkov realizovaného v rámci UMlab v ZS 2023/2024. Workshop se bude konat v červnu a je otevřen všem studujícím napříč ateliéry.

 

Meziuniverzitní workshop na téma dočasného využití Nákladového nádraží Žižkov

Zajímá Vás tvorba veřejného prostoru, Nový evropský Bauhaus a netradiční akce v ulicích? Máte rádi výzvy a volnější výuku?  Přidejte se k nám a přijďte si vyzkoušet mezioborovou spolupráci na mezifakultní workshop ČVUT.

 

Termín: 17. 6. - 28. 6. 2024

 

Během 10denního intenzivního workshopu se seznámíte s konceptem Nového Evropského Bauhausu a zdokonalíte schopnost pracovat v mezioborovém týmu. V úvodu workshopu proběhnou seznamovací přednášky expertů na městské inovace a udržitelný městský rozvoj, městskou mobilitu, energetiku či digitalizaci. Následně budete v mezioborových týmech pracovat na návrhu interaktivních exponátů či dočasných instalací ve veřejném prostoru, které podpoří zapojení místní komunity do řešení výzev Prahy v oblasti udržitelného rozvoje. V závěru workshopu proběhne komorní konference, při které si vzájemně nasdílíme myšlenky a představy. 

V letošním ročníku se zaměříme na téma „dočasné využití“ a řešit ho budeme na reálném příkladu prostoru nákladového nádraží Žižkov. Zadání bude připraveno ve spolupráci s IPR Praha a UMČ Praha 3.  

 

A co si odnesete? Novou zkušenost s mezioborovou spoluprací, kterou využijete ve své praxi. Mnoho užitečných kontaktů. Podněty k zamyšlení. Studující UMPRUM budou oceněni 3 kredity za absolvování volitelného předmětu. Předmět není potřeba zapisovat předem, uznání probíhá zpětně.

 

Registrujte se pomocí formuláře nejpozději do 12. května.

 

Pro bližší informace kontaktuje Kamilu Matouškovou (kamila.matouskova@umprum.cz) za UMPRUM nebo BarboruHejtmánkovou za ČVUT (barbora.hejtmankova@cvut.cz).

 

Více info take na webu ČVUT.