Hanna Palamarchuk vytvořila spot k výstavě věnované Franzi Kafkovi

Hanna Palamarchuk, studentka Ateliéru animace a filmu, vytvořila spot k velké mezinárodní výstavě Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem, která při příležitosti 100. výročí Kafkova úmrtí mapuje spisovatelův vztah k výtvarnému umění a dobové vizuální kultuře.

Hanna Palamarchuk vytvořila spot k výstavě věnované Franzi Kafkovi

Výstava v Západočeské galerii v Plzni divákovi přibližuje bohatost podnětů, jimž byl Franz Kafka jako divák vystavován. Zajímal se nejen o obrazy vysokého umění, ale také o produkty populární kultury, jako třeba filmy, plakáty, fotografie, či kabaret. V různorodosti obrazů, které Kafku v jeho každodennosti obklopovaly, můžeme podle autorky výstavního projektu Marie Rakušanové vidět paralelu k multijazyčnému prostředí města, kde se střetávala čeština, němčina, jidiš a hebrejština.

V rámci volitelného předmětu UMlab, který v letním semestru 2024 vypsala Kreativní laboratoř UMPRUM,vytvořila studentka Ateliéru animace a filmu Hanna Palamarchuk pod pedagogickým vedením Michaely Režové propagační spot výstavy. „Projekt pro mě znamenal velkou výzvu. Dokázat během dvaceti sekund zaujmout diváka a zároveň stručně a jasně sdílet zásadní informace o výstavě nebylo snadné,” vysvětluje autorka, jejíž krátké video představuje součást velkolepého projektu. 

Hannin spot zrcadlí pestrost vizuálních i sluchových zážitků, které Kafkův pobyt v Praze provázely. „Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal ve své posteli, že je proměněn v jakýsi obludný hmyz,“ zní na pozadí proměňující se podobizny Franze Kafky trojjazyčně úvodní věta jeho nejznámější novely. Prolínající se hlasy doplňuje obrazová vrstva, v níž fotografii Kafkovy tváře překrývají rozmanité fragmenty spisovatelových malířských portrétů. „Poslední rok se zabývám kolážemi, se kterými často experimentuji také v animaci,” vysvětluje Hanna, která pomocí techniky jednotlivé konstantní vizuální styly konfrontuje v rámci jednoho obrazu. „Po několika animačních testech jsem se rozhodla k digitální animaci, díky čemuž jsem mohla pracovat s již existujícími díly a zároveň jsem získala prostor pro vlastní autorské vyjádření.”

Výstava Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem je k vidění ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni do konce října roku 2024.

 

Autorka článku: Zuzana Řičářová