Postupující uchazeči do 2. kola - bakalářské, magisterské a navazující magisterské st. v oblasti vz. Umění

Na základě 1. kola přijímacího řízení do magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Architektonická tvorba a do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Design, Volné umění, Grafika a vizuální komunikace postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči (bez záruky).

Druhé kolo proběhne prezenčně v termínu 14. - 17. 2. 2023 (bakalářské a magisterské st.) a v termínu 15. - 17. 2. 2023 (navazující magisterské st.) v budově UMPRUM V Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha 1 – Staré město.

Postupující do 2. kola se dostaví k registraci - do budovy UMPRUM v Praze, Praha 1 - Staré Město, nám. Jana Palacha 80. Podrobnosti budou zveřejněny na webu UMPRUM - www.umprum.cz

S sebou si do 2. kola přineste:
1. portfolio fyzicky,
v požadované skladbě i formátu,
2. pozvánku k přijímacímu řízení
3. průkaz totožnosti –
občanský průkaz nebo cestovní pas,
4. pomůcky ke zpracování výtvarného úkolu:
- dle informací zveřejněných na webových stránkách UMPRUM – www.umprum.cz .

Aktuální informace sledujte na webu UMPRUM - http://www.umprum.cz/!