Přijímací řízení 2024/25 - postupující uchazeči do 2. kola

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium - Architektonická tvorba, Design, Volné umění a

Navazující magisterské studium - Grafika a vizuální komunikace

Na základě 1. kola přijímacího řízení do magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Architektonická tvorba, do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Design, Volné umění a do navazujícího magisterského studijního programu Grafika a vizuální komunikace postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči (bez záruky).

Postupující uchazeči jsou evidováni pod čísly přihlášky, pro rychlé vyhledání konkrétní přihlášky doporučujeme použít klávesovou zkratku CTRL + F.