Směrnice rektora č. 9/2022 - o pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM

Dokument ke stažení