Výběrové řízení na Katedře architektury UMPRUM

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

Vedoucí*ho a asistent*ka ateliéru Architektura III (s výrazným výzkumným zaměřením)

 

Kvalifikační předpoklady:

 

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • výborná znalost anglického jazyka (výuka probíhá v českém a anglickém jazyce);
 • pedagogická praxe vítána;
 • zkušenost s výzkumnými projekty;
 • bezúhonnost.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky a výzkumné činnosti ateliéru (předkládá uchazeč na pozici vedoucí/ho ateliéru);
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění dokládající úspěchy na mezinárodní i domácí architektonické scéně (sken);
 • doklad o předchozí umělecké praxi, případně o pedagogickém působení
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 1. 4. 2024 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@umprum.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají uchazeči o obě uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Naplnění formálních požadavků přihlášky a kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje v souladu s platným vnitřním předpisem a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná rektorem. Součástí výběrového řízení je veřejná přednáška obou uchazečů v délce 20 min, ve které uchazeči krátce představí vlastní tvůrčí činnost a koncepci ateliérové výuky. Po přednášce následuje krátká diskuse, během níž uchazeči reagují na dotazy odborné komise i přítomné veřejnosti.

 

O termínu veřejné přednášky budou uchazeči/uchazečky informováni personálním oddělením s dostatečným předstihem.

 

Složení odborné komise i harmonogram veřejných přednášek bude včas zveřejněn.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.

 

Další články