Výběrové řízení na Katedře grafiky

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice:

 

Odborný asistent/asistentka na Katedře grafiky (výuka a koordinace kurzů Základy polygrafie, Základy grafických technik, Technická redakce tiskovin)

 

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání v oblasti grafického designu nebo příbuzné,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • bezúhonnost.

Povinné přílohy přihlášky:

  • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis,
  • motivační dopis,
  • kontaktní údaje.

 

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 22. září 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám A. Kartous na adresu: andrea.kartous@umprum.cz

 

Předpokládaný nástup: 1. října 2023 na zkrácený úvazek (0,3)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.

Další články