Výběrové řízení na lektora/ku anglického jazyka na UMPRUM

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Lektor/ka anglického jazyka na UMPRUM:

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání,
  • rodilý mluvčí, nebo znalost anglického jazyka na úrovni C2,
  • výborná orientace v oblasti výtvarného umění,
  • znalost prostředí uměleckých vysokých škol výhodou,
  • pedagogická praxe.

Povinné přílohy přihlášky:

  • skeny dokladů o dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis,
  • motivační dopis,
  • doklad o pedagogické praxi,
  • kontaktní údaje.

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 11. 6. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám A. Kartous na adresu: andrea.kartous@umprum.cz

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023 na celý úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.

Složení odborné komise bude zveřejněno v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.

Další články