Výběrové řízení na pozici metodik/metodička Katedry grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Metodik/metodička na Katedře grafiky

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) zaměřené na teorii a dějiny moderního a současného umění, nebo v uměleckém oboru se zaměřením na grafiku a vizuální komunikaci,
 • odborná praxe,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • pedagogická praxe vítána.

Povinné přílohy přihlášky:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • portfolio resp. přehled tvůrčí / publikační činnosti (elektronicky),
 • motivační dopis,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení,
 • kontaktní údaje.

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 2. 2. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám A. Kartous na adresu: andrea.kartous@umprum.cz

Předpokládaný nástup:

 1. 3. 2023 na zkrácený úvazek (0,3)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.

Složení odborné komise bude zveřejněno v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.