Výběrové řízení na pozici Pedagog/pedagožka odborného oborového modulu Stavitelství I-IV

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

 

Pedagog/pedagožka odborného oborového modulu Stavitelství I - IV

 

V rámci aktuální akreditace magisterského studijního programu Architektonická tvorba vznikl ucelený modul Stavitelství s celkovou dotací deseti semestrálních kurzů, které na sebe plynule navazují.

Studující se v prvních dvou ročnících postupně seznamují s oborem, od základních aspektů navrhování staveb a vybraných stavebních konstrukcí, přes základy stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, osvětlení, požární bezpečnosti i zdravotní nezávadnosti staveb až po základy technických zařízení budov. V každém semestru studující prokazují

 • základní přehled o stavitelství, jeho členění, stavební legislativě a jednotlivých typech konstrukcí a jejich prvcích, o požadavcích stavební fyziky i navazujících speciálních profesí,
 • schopnost verbálně, písemně i graficky prezentovat nabyté znalosti z oboru stavitelství v souladu s osnovou jednotlivých kurzů,
 • zpracovat návrh zadání projektu i skladby konstrukcí do zjednodušené studie.

Škola proto hledá osobnost, která se bude významně podílet na výuce i aktualizaci kurzů Stavitelství I – IV, konzultovat se studujícími nejen v rozsahu těchto kurzů, ale  i v rámci ateliérové výuky.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně inženýrský/magisterský stupeň) v oboru stavitelství/architektura,
 • odpovídající odborná praxe,
 • pedagogická praxe v minimálním rozsahu 3 roky,
 • aktivní znalost anglického jazyka vítána.

 

Požadovaný obsah přihlášky:

 • motivační dopis,
 • přehled a rozsah pedagogické praxe,
 • přehled odborné činnosti (elektronicky),
 • strukturovaný životopis,
 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení,
 • kontaktní údaje.

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 23. 2. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, k rukám Andrey Kartous na adresu: andrea.kartous@umprum.cz.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Předpokládaný nástup:

 1. 3. 2023 na zkrácený úvazek (0,4)

Průběh výběrového řízení:

V souladu platným vnitřním předpisem posoudí odborná komise jmenovaná rektorem zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům a uchazečkám nejpozději do 14 dnů od skončení výběrového řízení.