Výsledky přijímacího řízení 2021/22 - doktorské studium, Teorie a dějiny moderního a současného umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 23. 8. 2021 (1. kolo) a 24. 8. 2021 (2. kolo) byli do doktorského studia studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění přijati tito studenti - viz. příloha (bez záruky).