Výsledky přijímacího řízení 2024/25 - doktorský program Teorie a dějiny moderního a současného umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 13. 5. 2024 (1. kolo) a 29. 5. 2024 (2. kolo) nebyli do doktorského studia ve studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění (P0288D320002) přijati žádní uchazeči.