Výsledky přijímacího řízení 2024/25 - doktorský program Výtvarná umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 14. 5. 2024 (1. kolo) a 28. 5. 2024 (2. kolo) byli do doktorského studia v programu Výtvarná umění (P0213D310005) přijati tito uchazeči/uchazečky - viz příloha (bez záruky). Přijatým uchazečům a uchazečkám gratulujeme.

Uvedení uchazeči/uchazečky se stanou studujícími UMPRUM po zápise do studia, který se bude konat dle harmonogramu UMPRUM.

Přijatí uchazeči/uchazečky jsou evidováni pod čísly přihlášky.