Výsledky přijímacího řízení - doktorské studium Teorie a dějiny moderního a současného umění - ak. rok 2022/2023

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 31. 5. 2022 (1. kolo) a 31. 5. 2022 (2. kolo) byl do doktorského studia studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění přijat jeden uchazeč - viz. příloha (bez záruky).