Základy 3D tisku

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem Základy 3D tisku. Kurz se uskuteční 16. a 17. 2. 2023 v Technologickém centru Mikulandská od 15:00 do 18:00. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Základy 3D tisku

Účastníci kurzu projdou během kurzu úvodem do 3D tisku, seznámí se s používanými technologiemi a nejčastěji používanými materiály pro 3D tisk.  Dále budou účastnící během kurzu seznámeni s 3D modelováním, dozví se
o dostupných programech pro tvorbu 3D modelů včetně postupu jak 3D model připravit pro tisk. Následně si 3D tisk sami prakticky vyzkouší.

V rámci teoretické části se rovněž seznámí s nejčastějšími problémy 3D tiskového procesu a možnostmi jejich řešení.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o 3D tisk.

Dvoudenní kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do  naplnění maximální kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je  pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM inovativní a kreativní.