Fotogrammetrie

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem FOTOGRAMETRIE. Kurz se uskuteční ve středu 13. a čtvrtek 14. září 2023 vždy od 15:00 do 18:00 v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská 5. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie je metoda, která se zabývá rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů z jejich fotografických snímků. Cílem kurzu je seznámit se s možností tvorby 3D modelů reálných objektů pomocí fotogrammetrie a jejich optimalizaci pro 3D tisk.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o modelování pro 3D tisk.

Dvoudenní kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do naplnění kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.