Knihtisk

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem KNIHTISK. Kurz se uskuteční v pracovní dny od pátku 8. do čtvrtka 14. září 2023 vždy od 15:00 do 19:00 v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Knihtisk

Kurz je zaměřen na tvorbu grafického listu technikou tisku z výšky. Je možné kombinovat linoryt a sazbu. K dispozici budou účastníkům jak větší dřevěné litery, tak případně i drobnější kovová sazba. Námět grafiky si zvolíme během prvního dne kurzu. Max. formát 350 x 500 mm, tisknout budeme na ručním nátiskovém lisu Grafix. Součástí kurzu bude i seznámení s různými možnostmi tisku z výšky.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se znalostí grafických technik a řemeslnou zručností.

Pětidenní kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do naplnění kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.