Kurz knižní vazby pro veřejnost 1.

Termín: 27. - 30. ledna 2023, od 9 do 16 hodin

Místo konání: dílna Knižní vazby UMPRUM, Mikulandská ulice 5, Praha 1

Vyučující: Mg.A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner

Kurz knižní vazby pro veřejnost 1.

Výuka knižní vazby je rozložena do dvou kurzů (semestrů).

V prvním, v zimním semestru, jsou na programu vazby s měkkou obálkou V1  - V4 (knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu). Vazby „polotuhé“ (V5) a harmonikové nebo listové leporelo.

V navazujícím  kurzu knižní vazby 2., v letním semestru, jsou předmětem výuky vazby zavěšované s tuhými deskami (V7 a V8).

Během prvního kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.).

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Maximální počet 12ti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

K dispozici je vybavení školní dílny, nářadí a základní knihařský materiál.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolutoriu.

 

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na školním webu (https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost) prosím odešlete nejpozději do 20. 1. 2023 na adresu vladimiras@atlas.cz. Po té, s platbou vyčkejte na odpověď, zda máme ještě volné místo.

Cena kurzu je 7000 Kč. V této částce jsou zahrnuty 4 dny výuky po devíti vyučovacích hodinách denně; a veškerý materiál pro výuku. Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé o tuto slevu by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu vystavené jejich školou).

Kurz je možné uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol 50401. Ve formuláři bankovního převodu je nutné uvést (do poznámky) jméno účastníka.

Na začátek kurzu si každý účastník s sebou přinese vytištěný doklad o zaplacení kurzovného.

 

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucí kurzu Vladimíru Šturmovou, email: vladimiras@atlas.cz