Kurz knižní vazby pro veřejnost II. - pokročilí

Termín: 16. - 19. červen 2023
KAPACITA NAPLNĚNA

Místo konání: dílna Knižní vazby UMPRUM, Mikulandská ulice 5, Praha 1
Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner

Výuka knižní vazby pro veřejnost je rozložena do dvou kurzů (semestrů).
Tento kurz II. navazuje na předchozí kurz vazeb s měkkou obálkou (Kurz knižní vazby pro veřejnost I.); avšak absolvování prvního kurzu není nezbytnou podmínkou účasti v kurzu druhém.

Kurz knižní vazby pro veřejnost II. - pokročilí

Předmětem výuky budou vazby zavěšované s tuhými deskami (V7 a V8).

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Maximální počet 12ti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

K dispozici je vybavení školní dílny, nářadí a základní knihařský materiál.

Absolventi obdrží osvědčení o absolutoriu.

  

Předběžný program kurzu (v detailech může být dle aktuální situace upraven):

1.       Příprava složek a předsádky (součástí je výklad o problematice vláken v papíru u vazeb s předsádkou a deskami)
2.       Šití složek (na tkanice, na zapuštěné motouzy)
3.       Další zpracování knižního bloku: sklepání hřbetu, zaklížení hřbetu, zalepení první a poslední složky, zakulacení hřbetu a jeho přelepení gázou, barvení ořízky, nalepení záložky a kapitálku, přelep hřbetu papírem apod.
4.       Příprava a potažení desek (varianta celoplátěná a poloplátěná)
5.       Knihařské výzdobné techniky (zejm. termoražba – zlacení nápisu na zlatičce)
6.       Dekorace potahových papírů mramorováním (barvení papíru na bázi rozpouštění olejových barev na hladině vody), případně další technologie zušlechťování potahových papírů.

 

Zájemci se mohou hlásit na adrese vladimira.sturmova@umprum.cz . Po-té prosím s platbou vyčkejte na odpověď, zda máme ještě volné místo.
Po té s platbou vyčkejte na odpověď, zda máme ještě volné místo.

Cena kurzu je 7000 Kč. V této částce jsou zahrnuty 4 dny výuky po devíti vyučovacích hodinách denně; a veškerý materiál pro výuku. Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé o tuto slevu by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu vystavené jejich školou).

Kurz je možné uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol 50401.

Ve formuláři bankovního převodu je nutné uvést (do poznámky) jméno účastníka.

Platba musí být provedena nejpozději 2 dny před začátkem kurzu.

Na začátek kurzu si každý účastník s sebou přinese vytištěný doklad o zaplacení kurzovného.

 

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucí kurzu Vladimíru Šturmovou, email: vladimira.sturmova@umprum.cz