Pavel Büchler: Známky života

Pavel Büchler: Známky života / Signs of Life

ISBN 978-80-88308-86-7
Cena: 790 Kč
Počet stran: 352
Formát: 230 x 300 mm
Vazba: V8

Publikaci můžete zakoupit ve školní Galerii UM, v prodejnách Moravské galerie v Brně (https://moravska-galerie.cz/o-galerii/galerijni-obchody/) nebo prostřednictvím jejich distribuční sítě.

Pavel Büchler: Známky života
Monograficky koncipovaný česko-anglický katalog Pavel Büchler Známky života / Signs of Life zevrubně mapuje tvůrčí kariéru tohoto mezinárodně respektovaného konceptuálního umělce. V knize jsou zastoupeny a představeny všechny důležité polohy jeho tvorby, ať už se jedná o konceptuální práci s textem, „starými“ technologiemi nebo fotografií, ale rovněž ukázky juvenilních východisek tvorby jako byla koláž nebo performativní aktivity. Publikace rovněž reflektuje asymetricky rozdělenou uměleckou dráhu mezi bývalé Československo a Velkou Británii, kam Pavel Büchler z politických důvodů odešel na počátku roku 1981. Jedná se o první takto obsáhlou retrospektivu Pavla Büchlera ve veřejné umělecké instituci v České republice a publikace je první umělcovou monografií publikovanou v českém jazyce. Pavel Büchler je zároveň i autorem grafiky a sazby publikace. Hlavní textovou část tvoří čtveřice případových studií pokrývající v chronologickém pořadí uměleckou kariéru Pavla Büchlera. Autory textů jsou Pavel Büchler, Richard Couzins, Vít Havránek, Ondřej Chrobák, Ed Krčma, Nick Thurston, Jonathan Watkins. Katalogová část obsahuje reprodukce se základními popisy a komentáři k přibližně 150 dílům Pavla Büchlera, řazených střídavě chronologicky a tematicky. Dále v knize najdete podrobnou biografii Pavla Büchlera v datech a výběrovou bibliografii či soupis výstav.

Tento katalog, vydaný Moravskou galerií v Brně a UMPRUM, doprovází stejnojmennou výstavu v Moravské galerii v Brně:

Pavel Büchler: Známky života
termín: 22. 9. 2023–25. 2. 2024
místo: Pražákův palác, Husova 18, Brno
kurátor: Ondřej Chrobák

Retrospektivní výstava v Pražákově paláci představí českého konceptuálního umělce Pavla Büchlera, který od počátku 80. let působí především ve Velké Británii. Büchlerovy práce jsou tak známé více internacionálnímu publiku než ve své rodné zemi. Retrospektiva připravovaná v těsné spolupráci s autorem má ambici představit v přísném výběru komplexní přehled Büchlerových aktivit napříč časem i uměleckých médii. Výstava tak patří do série projektů mapujících a kontextualizujících klíčové umělecké osobnosti a události, které výrazně formulovaly lokální tradici konceptuálního umění a paralelně spoluvytvářely globální podobu tohoto uměleckého proudu.

z výstavy v Moravské galerii v Brně
z výstavy v Moravské galerii v Brně
z výstavy v Moravské galerii v Brně