Slavnostní uvedení knihy Sedm sester z Moany Hebe

Zveme Vás na slavnostní uvedení umělecké publikace Sedm sester z Moany Hebe.

Kdy: čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18 h

Kde: UMPRUM / Technologické centrum UMPRUM, Café Imbus, Mikulandská 134/5, Praha 1

Autorkou textů je Marie Tučková, ilustrací Kristina Fingerlandová a grafického designu Terezie Štindlová.

Knihu si budete moci na místě zakoupit s 30% slevou.

Srdečně se na Vás těšíme...

Slavnostní uvedení knihy Sedm sester z Moany Hebe
Sedm sester z Moany Hebe je obrazová kniha s vlastní mytologií pohybující se na pomezí fantasy příběhu a poezie. Obsahuje kritické texty zpracovávající témata feministického přežití, politiku naslouchání, význam kolektivního hlasu a závažnost ekologické situace. Příběh vypráví o sedmi sestrách, které se v určitých archetypech pohybují ve vyprahlé krajině neznámého světa, debatují spolu v jazyce plném novotvarů a přežívají v pospolitosti v environmentálně hroutícím se světě. Zásadním pilířem této publikace je spolupráce oslavující polyfonii hlasů. Autorský text vytvořila Marie Tučková, kresby a kolorované akvarely jsou dílem Kristiny Fingerlandové. Publikace vznikla díky finanční podpoře Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Grafika Terezie Štindlová.
_____________________
Marie Tučková je absolventkou Ateliéru fotografie I UMPRUM a Dutch Art Institute Art Praxis. Pracuje v médiích textu, performance, skladby, videa, kresby a instalace. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Upozorňuje na souvislost mezi vykořisťováním přírody a ženskými těly. Je držitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2020.
Kristina Fingerlandová je absolventkou Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM. Ve své praxi se zabývá prolínajícími se tématy udržitelnosti, rodiny a času, etiky a ekologie. Nejčastějším médiem je pro ni kresba, text a textil. Autorka aktivně vystavuje a věnuje se pedagogické činnosti.