UMPRUM a Galerie VI PER připravují k vydání publikaci Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu

Michaela Janečková, Irena Lehkoživová (eds.)
Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu

Předprodej již nyní na Donio:
https://www.donio.cz/kulturni-domy-v-ceskoslovensku

UMPRUM a Galerie VI PER připravují k vydání publikaci Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu

Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa. Tyto stavby se jako místa veřejného života poválečné společnosti těšily velkorysé státní podpoře, a to nejen po stránce ekonomické, ale i politické či legislativní. Náš zájem se nesoustředí pouze na jejich specifickou typologii, ale nahlížíme také jejich osvětový a emancipační potenciál i roli politického nástroje organizace a kontroly volného času. Publikace se rovněž zaměřuje na hledání kořenů a programových předchůdců kulturních zařízení vznikajících od 19. století i v meziválečné době (spolkové a národní domy nebo domy pracujících), s přesahem do období po roce 1989, kdy se budovy a jejich provozovatelé museli a někdy stále musí vyrovnávat s aktualizačními nároky. Kniha pokrývá český i slovenský kontext výstavby kulturních domů, díky čemuž se daří nejen pokrýt celé území bývalého Československa, ale také zachytit rozdílné historické zkušenosti.

Kniha je kombinací odborné knihy a obrazové publikace se snímky fotografů Oskara Helcela a Martina Netočného. Série fotografií člení texty do čtyř částí, z nichž první se zaměřuje na historické předobrazy kulturních domů v českých zemích i na Slovensku od 19. století, druhý pak na praktické aspekty jejich výstavby v době státního socialismu. Třetí sleduje dějiny a proměny kulturních domů v českých zemích od druhé světové války do devadesátých let 20. století. Čtvrtý oddíl se soustředí na totéž na slovenském území a dále obsahuje dvě případové studie, jednu ze Slovenska a druhou z České republiky. Jednotlivé texty doprovází řada dobových reprodukcí, z nichž velká část je publikována poprvé.

Knihu v české a anglické jazykové mutaci vydává Galerie VI PER ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky.

editorky: Michaela Janečková, Irena Lehkoživová
koncepce: Oskar Helcel, Michaela Janečková, Irena Lehkoživová, Martin Netočný
texty: Jiří Andrs, Jan Galeta, Hubert Guzik, Katarína Haberlandová, Michaela Janečková, Laura Krišteková, Josef Ledvina, Irena Lehkoživová, Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Karel Šima, Jitka Šosová, Lukáš Veverka, Jan Zikmund
předmluva: David Crowley
fotografie: Oskar Helcel, Martin Netočný
grafický design: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
odborná redakce: Karolina Jirkalová

české vydání: ISBN 978-80-908433-3-2 (Galerie VI PER), ISBN 978-80-88308-88-1 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
anglické vydání: ISBN 978-80-908433-4-9 (VI PER Gallery), ISBN 978-80-88308-97-3 (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)