Petr Babák: Pravdivé texty (1997–2023)

Petr Babák
Pravdivé texty (1997–2023)

11. svazek Edice Katedra*

ISBN 978-80-88622-07-9
Cena: 350 Kč
Počet stran: 264
Formát: 110 x 195 mm
Vazba: V2

Sledujte UMPRUM online: https://online.umprum.cz/pravdive-texty-petra-babaka-aneb-final_touch/

Publikaci můžete zakoupit ve školní Galerii UM nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Petr Babák: Pravdivé texty (1997–2023)

Petr Babák je v českém prostředí známý zejména jako grafický designér, ale často a rád se vyjadřuje také psanou formou. Kniha Pravdivé texty (1997–2023), jejímž editorem je Jaroslav Tvrdoň, představuje výběr z velkého objemu Babákových textů na nejrůznější témata. Je členěna do čtyř oddílů, které odrážejí stylový a žánrový rozptyl Babákova psaní – od analytických článků věnovaných (nejenom) historické reflexi oboru z časopisu Deleatur, přes četné glosy z časopisu Revolver Revue, které uvádějí ve známost mladé výtvarníky a designéry, až po rozhovory a další, volnější texty. Výsledkem je tiskovina (VYZKOUŠEJTE: Neposlouchat hudbu, nečíst, nevidět žádnej film ani výstavku. Tak co?), která kombinuje psané slovo s menším množstvím obrazů a která, jak název napovídá, reprezentuje Babákovu práci za posledních pětadvacet let. Jejím cílem je využít žánrové pestrosti textů, a poskládat tak pomyslný portrét autora a jeho díla. Autorskou část knihy uvádí text teoretika výtvarného umění Tomáše Pospiszyla. Jaroslav Tvrdoň, editor svazku, dlouhodobě působí v redakčním, nakladatelském a uměnovědném prostředí, kromě toho je aktivním autorem i úpravcem knih.

Pravdivé texty Petra Babáka aneb Final Touch
„Každá kniha bude stejná a přesto originální. Říkáte si, že to není možné. Ale grafický designér a – proč si to konečně nepřiznat – umělec Petr Babák právě bojuje v Českých Budějovicích v Tiskárně Protisk proti automatizované a odlidštěné masové výrobě a zároveň proti exkluzivitě umění dostupného jen pro někoho. Kráčí tak ve stopách Williama Morrise a věnuje péči posledního doteku každé své jednotlivé knize Pravdivé texty, která vychází v nákladu čtyři sta kusů. Ruce od barvy, tužka v ruce, ohmatávání knihy řemeslníkem a umělcem. Vzniká tak malé umělecké dílo – na rozdíl od Morrise – tentokrát za lidovou cenu a do každé domácnosti. Demokratizace umění v praxi, řemeslo navrácené (alespoň na chvíli) do rukou designéra.“ KAŽDÝ VÝTISK JE ČÍSLOVÁN A PODEPSÁN PETREM BABÁKEM!!!

Petr Babák (1967) je výraznou osobností českého grafického designu. Je spoluautorem prvního uceleného městského vizuálního stylu, jeho studio Laboratoř rovněž navrhlo rozsáhlý vizuální styl pro Národní technickou knihovnu a řadu dalších kulturních institucí (Tranzitdisplay, AMU, NFA ad.). Je dlouholetým pedagogem UMPRUM a aktivním fotbalistou.

* EDICE KATEDRA zpřístupňuje kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu, jež v českém prostředí dosud citelně chyběly. Grafická podoba EDICE KATEDRA je výsledkem semestrálního úkolu v ateliéru GDVK pod vedením grafického designéra Roberta V. Nováka.

Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák
Photo © Eda Babák