Habilitační přednášky Vladimíra Žáka a Jana Čumlivského

V pátek 26. 5. 2023 se uskuteční habilitační přednášky MgA. Vladimíra Žáka v oboru Architektura a design a Mgr. et MgA. Jana Čumlivského, Ph.D. v oboru Výtvarná tvorba.

Habilitační přednášky Vladimíra Žáka a Jana Čumlivského

26. 5. 2023
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, posluchárna 215

od 10:45 hodin
MgA. Vladimír Žák
habilitační přednáška v oboru Architektura a design

Designer je umělec, psycholog a stratég . . .

Habilitační přednáška si klade za cíl nastínit profesi designera stávajícím studentům na projektu vstřikované židle Lambda pro českého výrobce. Poukazuje na reálná úskalí a možné polohy vývojového procesu. Jedná se tedy o odvrácenou stranu designérské profese. S ohledem na všechny aspekty je třeba se ptát, jaká je role designera ve společnosti v kontextu dnešní doby.


od 12:00 hodin
Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D. 

Méněcenné elementy

Přednáška se bude věnovat autorské knize, jejím možnostem a možnostem její skladby. Jako všechny ostatní fyzické i digitální předměty je i autorská kniha výsledkem omezeného zpracovávání a popisu skutečnosti, a to jistě vede k otázkám po adekvátnosti a přesnosti takového popisu. Možná dokonce po jeho zábavnosti a přínosnosti. Mohla by být knihou pustá série obrazů? Generuje série příběh, nebo ho vytváří pouze sekvence? Je příběh vůbec důležitý?

 

Hologram

Další články