Hana Gründler: ‘Archimedes’ on the Field – ‘Socrates’ in the Parallel Polis.

Hana Gründler
‘Archimedes’ on the Field – ‘Socrates’ in the Parallel Polis.
Ethico-Aesthetic Strategies of Resistance from Antiquity to the ČSSR of the 1970s

11. 4. 2024 od 18 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, 3. patro, auditorium

Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vystoupí Stálá vedoucí vědecká pracovnice a vedoucí nezávislé výzkumné skupiny Etika a estetika vizuálního umění v Uměleckohistorickém ústavu ve Florencii - Max-Planck-Institut Hana Gründler.

Přednášku zajistil prof. Karel Císař, vedoucí katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

 

 

Hana Gründler: ‘Archimedes’ on the Field – ‘Socrates’ in the Parallel Polis.

Přednáška vychází ze Senekova spisu De otio a nejprve zkoumá antické a předmoderní teorie "ústupu jako odporu" v politicky nepříznivých dobách. Poté budu analyzovat, jak a proč v 70. letech 20. století tzv. nonkonformní umělci a filozofové, jako byli Lumír Hladík nebo Jan Patočka, čerpali ve svých dílech z těchto historických postav a myšlenkových vzorů. To znamená ptát se, jaké transhistorické imaginativní prostory se díky tomu vytvářejí? A do jaké míry mohou umění a filosofie jako mikroetické praxe přispívat k jemným proměnám sebe sama i živého světa i v totalitních podmínkách? Svou přednášku zakončím krátkou úvahou o tom, jak mohou být tyto eticko-estetické strategie odporu funkčními kritickými nástroji i v našem současném světě.

 

Foto: Lumír Hladík, Nikdo nebude rušit mé kruhy! Noli turbare circulos meos!, 1976