Přednáškový cyklus Tři pohledy na ruskou agresi proti Ukrajině

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila sérii přednášek, které se věnují ruské agresi na Ukrajině a jejím důsledkům. S pohledy z různých oblastí a oborů nás seznámí historik, filolog a vysoký státní úředník Václav Velčovský, politický geograf a publicista Michael Romancov a ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko.

 

Všechny přednášky se konají na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 v posluchárně 115, 1. patro.

Přednáškový cyklus Tři pohledy na ruskou agresi proti Ukrajině

pondělí 20. března 2023
od 17 hodin

Václav Velčovský
Ruská agrese proti Ukrajině

Multioborová perspektiva vysokého státního úředníka, historika a filologa 

Václav Velčovský, vrchní ředitel Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT, původní profesí historik, byl po napadení Ukrajiny jednou z hlavních evropských tváří protiruských sankcí v oblasti výzkumu a vzdělávání a koordinované evropské politiky začleňování ukrajinských dětí, žáků a studentů do českého vzdělávacího systému. Také díky jeho přispění přestala být Česká republika v Bruselu vnímána jako země bezprecedentního střetu zájmů svého premiéra, ale stala se symbolem pomoci Ukrajině. Celkem třikrát vystoupil za Českou republiku jako best practice na půdě Evropského parlamentu a následně ukrajinskou agendu včlenil i do českého předsednictví Radě EU v gesci MŠMT. Jak probíhaly jednotlivé kroky MŠMT po napadení Ukrajiny? Jak reagovali stávající vysokoškolští studenti ruského a ukrajinského občanství? Jaká byla a jsou specifika ukrajinských uprchlíků? Je možné (a pokud ano, je vůbec přínosné) do politiky „tahat“ historické paralely, filozofické koncepty viny či právní konstrukt ne-práva? A jak vůbec mluvíme o ruské agresi?

 

Pondělí 27. března 2023
od 17 hodin

Michael Romancov
Rusko v mezinárodních vztazích, aneb proč Rusku nerozumíme?

Michael Romancov je politický geograf na FSV UK Praha a Metropolitní univerzitě Praha, pedagog a publicista, který se dlouhodobě věnuje historii i současnosti Ruska v kontextu geopolitiky.

Rusko v systému mezinárodních vztahů představuje specifického aktéra, jehož aktivity se zásadním způsobem liší od chování ostatních evropských zemí. Proč tomu tak je? Odpověď by mohl poskytnout pohled na tři klíčové dimenze, jimiž ruské politické elity geopolitickou pozici Ruska zdůvodňují a ospravedlňují: velikost, výjimečnost a kult vítězství.

 

Pondělí 17. dubna 2023
od 17 hodin

Darja Lukjanenko
The culture as a riot: Ukrainian culture in resistance to imperialism.
Kultura jako vzpoura: Ukrajinská kultura v odporu proti imperialismu.

Darja Lukjanenko, studentka UMPRUM, pracuje interdisciplinárně, napříč performancí, textem a zahradničením. Její proces tvorby je založen na praktikách stimulace empatie, studiu ne-lidských pozic a objevování forem vztahů bez dominance. Od roku 2022 mapuje procesy dekolonizace ukrajinské kultury a archivuje ruskou válku v ukrajinské mytologii.

Kultura jako vzpoura: Ukrajinská kultura v odporu proti imperialismu. Proces dekolonizace a jeho urychlení. Umění ztracené a vytvořené během ruské války na Ukrajině. Poznatky ze současné ukrajinské umělecké scény. Manifesty a milostné dopisy z pekla.

Den před plnou invazí pronesl válečný zločinec, ruský prezident, projev, v němž trval na tom, že Ukrajina by neměla existovat, stejně jako ukrajinská identita. Není to však první případ, kdy byla ukrajinská kultura napadena. Za posledních 400 let je známo 134 případů potlačování ukrajinské kultury. Neustálá konfrontace s tlakem imperialismu, věčný boj za nezávislost a zoufalé pokusy o zachování dědictví učinily z ukrajinské kultury nástroj odporu, způsob protestu a kolektivní projev svobody. Jednou z nejlepších věcí, kterou můžeme nyní přispět proti imperialismu a ruským koloniálním ambicím, je zřejmě podpora ukrajinské identity: slovem a pozorností.

Související obsah

Václav Velčovský Ruská agrese proti Ukrajině

Václav Velčovský Ruská agrese proti Ukrajině

Veřejná přednáška
před týdnem