Václav Velčovský Ruská agrese proti Ukrajině

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila sérii přednášek, které se věnují ruské agresi na Ukrajině a jejím důsledkům. S pohledy z různých oblastí a oborů nás seznámí historik, filolog a vysoký státní úředník Václav Velčovský, politický geograf a publicista Michael Romancov a ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko.

Václav Velčovský Ruská agrese proti Ukrajině

pondělí 20. března 2023 od 17 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115, 1. patro

Václav Velčovský
Ruská agrese proti Ukrajině

Multioborová perspektiva vysokého státního úředníka, historika a filologa 

live stream přednášky bude možné sledovat na této stránce: https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/verejne-prednasky/zivy-prenos-prednasky-pro-verejnost

Václav Velčovský, vrchní ředitel Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT, původní profesí historik, byl po napadení Ukrajiny jednou z hlavních evropských tváří protiruských sankcí v oblasti výzkumu a vzdělávání a koordinované evropské politiky začleňování ukrajinských dětí, žáků a studentů do českého vzdělávacího systému. Také díky jeho přispění přestala být Česká republika v Bruselu vnímána jako země bezprecedentního střetu zájmů svého premiéra, ale stala se symbolem pomoci Ukrajině. Celkem třikrát vystoupil za Českou republiku jako best practice na půdě Evropského parlamentu a následně ukrajinskou agendu včlenil i do českého předsednictví Radě EU v gesci MŠMT. Jak probíhaly jednotlivé kroky MŠMT po napadení Ukrajiny? Jak reagovali stávající vysokoškolští studenti ruského a ukrajinského občanství? Jaká byla a jsou specifika ukrajinských uprchlíků? Je možné (a pokud ano, je vůbec přínosné) do politiky „tahat“ historické paralely, filozofické koncepty viny či právní konstrukt ne-práva? A jak vůbec mluvíme o ruské agresi?