Profesorské přednášky Aleny Pomajzlové a Tomáše Pospiszyla

V pátek 10. 11. 2023 se uskuteční profesorské přednášky doc. PhDr. Aleny Pomajzlové, Ph.D a doc. Mgr. Tomáše Pospiszyla, Ph.D. v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění.

10. 11. 2023 

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, posluchárna 215

Profesorské přednášky Aleny Pomajzlové a Tomáše Pospiszyla

od 10:35 hodin
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
profesorská přednáška v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění

Josef Šíma a Roman Jakobson 
Profesorská přednáška se bude zabývat interdisciplinárním zkoumáním souvislostí mezi slovem/jazykem a obrazem v moderním umění, zároveň bude jednou z dílčích kapitol současného badatelského úkolu zaměřeného na kontext tvorby Josefa Šímy. Přednáška bude věnována otázce, do jaké míry mohl impuls lingvistických teorií Romana Jakobsona oslovit nebo dokonce ovlivnit tvorbu Josefa Šímy, jenž měl, jak známo, velmi blízko i k literatuře, poezii a filozofii. 

 

od 11:50 hodin
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D
profesorská přednáška v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění

Obhajoba průměrného umění
Dějiny umění, a především dějiny umění moderního, se tradičně zabývaly výjimečnými umělci, později i umělkyněmi. Pozornost oboru se zaměřovala na ty, kdo překračovali hranice a porušovali pravidla, přicházeli s něčím novým. Pro konstrukci současných dějin umění je důležitý i výzkum zdánlivě průměrných umělců a umělkyň. Umožňují nám získat poznatky, jež nám géniové neposkytují. Lze chápat zájem o nevymykající se umělce a umělkyně za strategii, pomocí níž se od dějin umění pojímaných jako lineární příběh dostaneme k historii, jež připomíná prostorovou mapu?